BINGN – En ny, seminarbasert utdannelse innen biodynamisk jordbruk

Pernille Vestskogen var med i det første kullet av det nye studiet BINGN. Et nordisk samarbeid for å gi flere muligheten til å lære biodynamisk jordbruk. Som student deltar du på 5–6 samlinger i året og arbeider på ulike biodynamiske gårder. Samlingene flytter rundt i de nordiske landene og inneholder forelesninger, veiledning, kunstneriske oppgaver og gårdsbesøk. Det er stor mulighet for individuell tilpasning og et internasjonalt miljø med entusiastiske mennesker. Her forteller en av dem om hvorfor hun valgte dette studiet og hva det har gitt henne:

Jeg ville bli selvforsynt med mat på et lite småbruk og kjente at jeg ikke hadde verken kunnskap, erfaring eller nettverk nok til å lykkes. Jeg ville gjøre så mange ting som mulig for første gang, så ikke terskelen for å gjøre det selv ble så stor senere. Det var avgjørende for meg at tilgangen til kunnskapen ikke bare lå i teori eller praksis, men også i kunst og filosofi. Jeg hadde hatt godt av å gå på Steinerskolen som barn, men jeg fikk aldri det. Nå fikk jeg endelig min antroposofiske utdanning og det er et av de fineste valgene jeg har tatt for meg selv!

Det mest verdifulle har vært å utvikle så sterke vennskap og finne en tilhørighet blant fantastiske unge og gamle mennesker som også godt kan like kombinasjonen av praktisk arbeid, en filosofisk tilnærming til livet, en solidarisk holdning til alt annet levende, god mat, gode samtaler, lek og latter. Og å få innblikk i den enorme verdenen av undring og kunnskap om det naturlige og kultiverte, som de fantastiske lærerne våre har formidlet.

Å jobbe med biodynamisk landbruk er menings­fullt på så mange plan. Man får bevegelse og fysisk styrke. Det er deilig å være så mye ute og få dagslys hele året. Å oppleve mestring ved å se resultatene av det arbeidet man gjør. Det er ekte verdi og glede i å utvikle nære relasjoner til mennesker, dyr og planter. Om man er dyktig, kan man øke jordlivet og bidra til lokal selv­forsyning. Man kan leve løsningen på klima­problemene rett og slett.

Etter studiene har jeg satt i gang et prosjekt vi kaller Vår nye jord, som jobber for å styrke det biodynamiske nettverket i Norden ytterligere. Jeg har ikke en gård å ta over eller et eget sted å utvikle for øyeblikket, så jeg har tid og lyst til å hjelpe på andre måter. Vi er en gruppe på 5–6 stykker som jobber med noen konkrete opp­gaver, som for eksempel en kontaktkatalog. Med inspirasjon fra BINGN møtes vi til kortere seminarer på biodynamiske gårder i Norden. Vi jobber også for å etablere biodynamiske jordfond i de Nordiske landene. BINGN har gjort et enormt nettverksarbeid allerede og gjennom BINGN har jeg besøkt over 40 biodynamiske gårder og virksomheter. Det gjør at jeg og andre i gruppa allerede kjenner litt til det nettverket vi ønsker å styrke.

«Jeg tror at mange kan føle lite sammenheng og mening i det samfunnet vi har skapt her oppe i Norden, hvor primærnæringene nesten forsvinner og servicenæringene blomstrer. Begrepene vekst og konkurranse er ikke lenger så lystbetonte, men dèt er motvekst og organisme-tenkning.» Pernille Vestskogen

Foto: Ingrid Berge

 

 

 

 

 

BINGN – Biodynamic Initiative for the New Generation – Nordic er et privat initiativ, i hovedsak utviklet av tyske Laura Klemme og Clemens Gabriel, samt Biologisk-dynamisk Forening i Norge ved Elizabeth Wirsching. BINGN består foreløpig av en 3-årig praksis- og seminar­basert utdanning innen biodynamisk landbruk. Det er i dag to klasser med tilsammen 24 studenter og BINGN tar opp nye studenter i 2019. De møtes i alle de nordiske landene: Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ønsker du å vite mer? se bingn.org

Vår nye jord. Vår nye jord jobber frivillig for å styrke det biodynamiske miljøet i Norden. De tar gjerne imot gaver i form av penger til konto i Cultura Bank: 1254 62 45673

Ninon Onarheim

Ninon Onarheim er norsk redaktør i Steinerbladet. Lærerutdannet fra Steinerhøyskolen. Mor til fire barn i steinerskole og steinerbarnehage.