Førsteklasses friluft

Fri lek er en øvelse til livet selv; samspill, sosial bevegelse, dialog og for­handling. Å leke er kreativt, krevende og utviklende. Gjennom leken får elevene utforske nye situasjoner, bearbeide ting de har hørt eller opplevd, og lære av hverandre. De forsker, utfordrer, diskuterer og tilpasser seg. Lek er barnets egen metode for læring, derfor er leken viktig på steinerskolen. Lek er læring for livet!

Dette er utgangspunktet for å sette friluftsliv på agendaen i 1. klasse her på Steinerskolen i Ålesund. Vi er en fådelt skole, det vil si at en klasse består av elever i flere aldre. Elevtallet svinger mellom 60 og 80 elever, alt ettersom hvor mange elever som går ut av skolen og hvor mange som begynner hvert år. Vi er stolte av å være fådelt og har ikke planer om å bli noe annet. Skolen har vært fådelt siden tidlig på 2000-tallet, og fra å slå sammen klasser av økonomiske grunner, har vi gått over til å definere sammenslåingen av pedagogiske grunner. Dette passer oss godt, og det passer steinerpedago­gikken godt. Hvordan går dette an, vil kanskje noen spørre?

Våre 1. klassinger starter i en ren friluftsklasse med et uteskoletilbud som vi har vi valgt å kalle Førsteklasse friluft. Eller som noen sier; førsteklasses friluft. For det er nemlig det det er. Det er første skoleår, og det vi i steinerpedagogikken kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst, tillitsfull og fylt av forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å prøve. Skole handler om å ta sats, å prøve seg, både i det lille og det store. Steinerskolen tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel. Trygge, glade barn trives og lærer!

La barn være barn

Våre yngste er alltid mye ute og får undervisningen sin i skog og mark, langs fjorden og i fjæra, på fjellet og i skolehagen. Da vi valgte å opprette dette tilbudet for våre 1. klassinger, handlet det om å rendyrke noen verdier som vi allerede hadde på skolen og i kollegiet – så overgangen var ikke så stor. Vår skole har alltid satt natur, uteliv og lek høyt. Alle våre elever er mye utendørs, både på tur i fjellet eller i kajakk på fjorden, og i ulike aktiviteter med bygging, dyrking og lek. Førsteklassetilbud i friluft er en utvidelse av denne kulturen.

Vi er opptatt av at overgangen fra barnehage til skole skal være så myk som mulig. Alderen til barnet må tas på alvor, og skolen må speile barnets utviklingstrinn. Vi må møte barna der de er, som motorisk aktive vesener. Vi ønsker ikke å møte dem med skolen som en stille­sittende og stressende opplevelse. Det skal være utfordrende, gøy og hyggelig å være på skolen.

Skoledagen bygges opp med en fast rytme som gjentar seg hver dag. Dagene er forutsigbare og øvelsene de samme, men avanseres i takt med at elevene utvikler nye ferdigheter. Skoledagene veksler mellom fri lek, konsentrert arbeid og felles aktivitet både inne og ute. Fysisk aktivitet og utvikling er viktig. Å hoppe, hinke, kaste, fange, henge, slenge, skli, dra, balansere, bære og snurre. Å kjenne at man bruker kroppen og blir sliten, gjør at det er godt å sitte stille i klasserommet siden. Å spikke, snekre, sy, skjære, vaske, bake, tegne, male – det gir eleven god kroppskontroll og finmotorisk trening. Å kjenne kroppen sin og kunne bruke den til både små og store bevegelser, er viktig for all videre læring – for å kunne skrive for hånd eller på tastatur, for å kunne regne og konstruere, for å skape, utvikle og mestre nye oppgaver.

Øvelse gir mestring

Elevene blir godt kjent med læreren og hver­andre. De lærer å vente på tur, å lytte til andre og å arbeide stille og konsentrert. De lærer seg å være del av en gruppe, samtidig som de blir sett og respektert med sine ulikheter. Læreren fokuserer på øvelse av ulike ferdigheter, der resultatet kommer til syne over tid. Prosessen verdsettes høyere enn resultatet. Opplevelsen av mestring vokser hos den som har anstrengt seg, prøvd og prøvd og prøvd igjen.

Førsteklassingene hører til en litt større gruppe med 2. og 3. klassinger hos oss. Dette er for at de skal kunne ha det sosiale fellesskap som en stor gruppe gir, i løpet av hver eneste skoledag. Dette er et viktig poeng hos oss. Hver morgen møtes storgruppen til oppstart med morgensang og ringaktiviteter i klasserommet. Etter dette går førsteklassingene ut. Der får de sin undervisning ute i den fantastiske naturen vi omgir oss med, og de kan også være i sin helt egen spikerlavvo i skogen.

En skole for barnet

Det er over 20 år siden norske 5- og 6-åringer ble skolebarn. Reformen har vært omdiskutert av mange pedagoger. Professor Peder Haug fra Høyskolen i Volda er blant dem som har uttalt seg kritisk; effekten av Reform 97, da 5- og 6-åringene skulle ut av barnehagen og inn i skolen, har uteblitt. Man blir ikke flinkere på skolen av å «tyvstarte» med for eksempel lese- og skriveopplæring. Tvert imot, så ser vi i dag en større grad av skoletretthet hos barn helt ned i barneskolealder. Steinerskolene fikk helt fra starten godkjenning for å gi seksåringene et tilbud basert på steinerpedagogisk barnehagepedagogikk der lek, bevegelse og sosial øvelse står sentralt. I steinerpedagogikken sidestilles lekende aktiviteter med norsk og matematikk i første klasse. Vi ønsker å gi elevene et frodig og livsnært første skoleår som legger grunnlaget for utvikling av livsvarige ferdigheter. Derfor tilbyr vi et unikt førsteklassetilbud i friluft ved Steinerskolen i Ålesund.

Alle foto: Silje Nøstdal Storheim