Foreldre om fremtiden

Hva er steinerskolenes oppgave i årene fremover?

The eye wants to see

The ear to hear

The foot wants to walk

And the hand to grasp

And, equally

The heart wants to believe and love

The mind wants to think

J. H. Pestalozzi

Grunnleggende kunnskaper læres best gjennom en kombinasjon av teori og praksis. Elevens engasjement må vekkes. Steinerskolene uttrykker det slik: at hele mennesket går på skolen. Pedagogikken har metoder som lar elevene se praksis og teori i sammenheng, og som skal engasjere dem slik at de opplever og husker det de lærer.

Ta for eksempel innføring av brøk. Her bruker steinerpedagogikken en kombinasjon av praksis og teori. Kanskje lager man pannekaker sammen i klassen, og deler disse med største nøyaktighet. En pannekake deles likt til alle elevene; hver elev får 1/24 del hver. En liten stripe pannekake kun. Men tallet ser stort ut. Det krever opplevelse å forstå at dersom man får tilbudet om 1/4 eller 1/12, så får man mest med lavest tall i nevneren. Dette kan man oppleve, sanse, se, regne ut, tenke på og snakke om i klassen. Siden kan man klippe papir, dele opp og prøve seg frem. Det kunne kanskje visualiseres på en skjerm, men ville det gi samme forståelse, sanseopplevelse, inntrykk og begeistring? Kan skjermen gi det samme engasjement og samme undring? Sansene, følelsene, tankene og kroppene skal aktiveres for best mulig læring. Dette er et eksempel på det steinerskolen kaller helhetlig læring.

Jeg tror det er viktig at steinerskolen blir bedre på å uttrykke og beskrive sitt læringssyn og sin pedagogikk. Man må klare å sette ord på pedagogikken, og delta mer aktivt i skoledebatten i årene som kommer!

Alle barn, uansett skole, fortjener at vi arbeider for et bredere syn på læring. Der undring, inspirasjon, kreativitet, engasjement, lek og opp­levelse vektlegges. Der hodet får tenke, hendene får gripe og følelsene er med!

Hilde Lengali

Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund og master­student ved linjen praktisk kunnskap ved Nord universitet der hun skriver om foreldremøter.