I samtale med fargene

I vår del av verden, der gråtoner dominerer de offentlige rom, blir våre skoler og barnehager lagt merke til. De ser spesielle ut, med uvanlige former og et fargespekter man ikke ser andre steder. Hvor kommer denne paletten fra? Og hvorfor bruker vi tid på å fargesette omgivelsene våre på denne måten? Jeg har snakket med Sidsel Hovland, en erfaren fargesetter av barnehage- og skole, både steiner- og offentlige bygg.

– Steiner var en pionér på mange områder, også når det gjelder arkitektur, farger og form. Han kom med konkrete fargeforslag til flere ulike skoleprosjekter. Det å tenke fargen som en «med­hjelper» i et skolerom, var banebrytende på den tiden. Vi ser at forslagene han har gjort er ganske forskjellige. Jeg tenker derfor at ikke noe av dette kan sees på som en «oppskrift». En av dem; forslaget fra Hamburg (1920), setter opp en 12-delt fargeskala der hvert rom for de 12 klassetrinn får sin farge. Dette forslaget, som ofte er et utgangspunkt for fargesettingen i skolene våre, gir eleven små variasjoner i farge­opplevelse år for år. Etterhvert har romfargen beveget seg gjennom hele fargesirkelen. De minste barna får de rødlige fargene, mellomtrinnet gule og grønne toner, og de eldste elevene blått og fiolett. Som i steinerpedagogikken ellers, er også her det alderstypiske vesentlig.

– Steiner tok i bruk mange nye fargenyanser som ikke var vanlige å se på vegger, hus og innredninger, og også måten det ble malt på, var uvanlig. Vi kaller det lasering, en teknikk der det underliggende synes igjennom ovenpåliggende, transparente strøk. Malemåten gir et eget liv, en bevegelse, et «pust» i veggflaten. Teknikken var brukt tidligere i både kunstmaleri og i interiør, men den fikk et nytt uttrykk nå, med nye fargeklanger på store veggflater. Jeg veksler mellom lasering og heldekkende veggfarge, etter hva som passer rommet. Noen ganger gir jeg andre deler av et interiør mer transparent behandling om jeg ønsker å fremheve ulike materialkvaliteter.

– Om man legger ulike, tynne strøk av nyanser av lignende fargetoner lag på lag, eller om man gjør mere dristige forsøk med komplementære strøk, vil man uansett oppdage at det er ubegrensete muligheter for spennende nyansering med denne teknikken. Lasering kan være krevende å utføre, og det er en forutsetning at hånd­verket er godt, for at den skal komme til sin rett. Underlaget er også avgjørende for resultatet. Dersom det er trepanel som underlag, vil man ikke miste følelsen med materialet. Noen steder har jeg kommet tilbake 20 år etter at jeg først fargesatte et rom. Laseringen og fargene har kanskje mørknet og blitt tunge. Da kan man lyse opp med nye strøk og skape et nytt rom med lite arbeid.

– Farge er noe veldig subjektivt og følsomt hos oss. Som kunstlærer eller rom-fargesetter er det et evigvarende arbeid å leve seg inn i hver farge, da handler det ikke om å like eller ikke like, å ha sympati eller antipati for en farge. Det handler om å øve på å forholde seg objektivt og lyttende til fargene. Som fargesetter arbeider jeg mye med det. Jeg må finne ut hva slags språk fargen har; hva forteller fargen? Kan jeg samtale med den? Hvilken stemning skaper den? Jeg bruker mye tid på å betrakte kunst og arkitektur. Jeg forsøker også stadig å bli mer våken i forhold til naturen som inspirasjonskilde. Man må kontinuerlig øve en fornemmelse for farge. Dogmatisme er gift i denne sammenhengen, det står i veien for det bevegelige man må ha i møte med hver situasjon. Uansett hvilke inspirasjonskilder du har, må du gjøre dine egne valg for selv å være i utvikling.

– Å fargesette en barnehage eller en skole krever en ny palett hver gang. Det er en morsom og vanskelig jobb. Hver enkelt situasjon er ny, og gjennom toner og nyanser, gjennom lyshet og mørkhet, gjennom fargekombinasjoner og fargeflatestørrelser kan man nærme seg noe som tar fram kvaliteter i akkurat dette aktuelle rommet eller bygget.

Sidsel arbeider med fargesetting, noen ganger i gamle bygg og andre ganger får hun være med i prosessen helt fra tegnestadiet på arkitektkontoret til inSpiris. Spesielt når det gjelder materialvalg, fargesetting og planløsninger er hun medansvarlig. På arkitektkontoret jobber de for å lage den beste helhet i rom, bygg og farger.

– Vi har godt av å møte et mangfold av farger. Når barn beveger seg i barnehage- og skole­bygningene bør de oppleve utallige ulike farge­situasjoner. Fargene i slike bygg kan samtidig hjelpe til å skape helhet. Fargene må ikke slå hverandre i hjel, og overgangene mellom rom er viktig. Fargene må snakke sammen. Mange faktorer gjør at hver situasjon er ny: Hvor i verden er bygget? Hva skal skje i hvert enkelt rom? Er det lekerom, kjøkken, klasserom, fagrom, gang, spisested, arbeidsrom, eurytmisal? Hvem skal bruke rommet? Hvordan er lysforholdene? Hvordan er rommets form og uttrykk? Jeg bruker mye tid på å observere disse tingene, og på å samtale med brukerne før jeg kommer med konkrete fargeforslag. «Fjernfargesetting» skjer av og til, men det føles ikke like tilfredsstillende som å være tilstede i rommene og oppleve dem. Dersom man laserer med mange strøk, skjer jo justeringene også underveis som malearbeidet skrider frem, – i rommet med penselen i hånden.

– Veggfargen er jo oftest den dominerende for opplevelsen av helhet i rommet. Ofte maler jeg nå for tiden også taket i en dusere nyanse av veggfargen, slik at fargen i rommet blir omsluttende. Karmer, vinduer og detaljer kan males i komplementerende farger. Jeg kan selv bli overrasket over hvordan selv små «feil» kan ødelegge følelsen av et «fargerom». Hvis man har lasert og fargesatt et rom for så å fylle det med gamle møbler, kan av og til noe av stemningen forsvinne. Mer og mer forsøker jeg å få med detaljer i fargebehandlingen. «Alt» kan farges eller males; tekstiler, møbler og utstyr. Hele kjøkken og til og med ventilatorhetter og lamper kan farges og bidra til en helhetlig fargeopplevelse. På den måten kan man gjenbruke slitne saker eller ting fra loppemarked og få rimelige og vakre gjenstander. Med respekt for materialene kan man lasere, male, spraye eller behandle med lakk, voks, pigmenter osv.

– Det er gøy å møte andre som er bevisst fargene vi omgir oss med og deres innvirkning på stemning og miljø. En barnehage jeg var i kontakt med, ønsket å fargesette hele barnehagen og male nye farger, på tross av at bygningene snart skal rives – det sier noe om hvor viktig det kan oppleves for et barnehagekollegium at barn har det fint rundt seg.

– I våre sammenhenger er vi også opptatt av inneklima og ventilasjon, og vi ønsker rene og giftfrie materialer og produkter. Det bugner ikke av muligheter, men man kan finne gode løsninger om man leter. Man må trenge inn i jungelen og se opp for farlige kjemiske stoffer. Dette er alltid en vesentlig del av arbeidet mitt.

Sidsel har arbeidet med farge i hele sitt yrkesliv: som lærer i kunst og håndverksfag og som interiør­arkitekt med ulike bygg; helseinstitusjoner og ulike former for skoler og barnehager, for å nevne noe. Og det er for en stor del i møte med mennesker og nye rom hun finner inspirasjon.

– I kontakt med oppdragsgivere og i samarbeid med andre fargesettere merker jeg meg stadig at opplevelsen av farger kan være sterkt subjektiv, men at det også er mulig å komme fram til mange objektive kvaliteter. Et blått rom kan gi et inntrykk der de aller fleste mennesker opp­lever noe felles. Jeg prøver å følge med på forskning omkring form, rom og farge. De tingene som handler om opplevelse og trivsel i rom med ulike fargetoner, er jo imidlertid ikke lett å finne helt objektive svar på. I selve fargesettingen tror jeg uansett vi ved siden av vår fargekunnskap må bruke mye ikkemålbar fornemmelse.

– Jeg prøver alltid å finne ut hvordan fargene oppleves etter en stund der hvor det har blitt gjort endringer. Har det hatt noe å si for trivsel? Jeg møter oftest stor glede over farger både hos barn, ansatte og foreldre.

– Farger er en stor gledeskilde i livet mitt! Veldig mye av det jeg gjør, er i samtale med farger; om jeg maler, broderer, arbeider med tekstil eller har prosjekter med studentene mine. Jeg er tett knyttet til farger og slik har det vært siden barndommen. Men mye ved måten jeg arbeider på, er annerledes i dag enn bare for 20 år siden. Jeg mener å kunne se at mennesker jeg jobbet med og for, tidligere var mer «robuste» i forhold til sterke farger. Nå opplever jeg at vi er mer sarte og foretrekker dusere farger. Trender og mote er jo noe som i stor grad oppstår ut fra en indre trang, men det man ser rundt seg, er igjen selvsagt med på å påvirke «smak» og preferanser. Altså en vekselvirkning.

– Jeg forsøker å utvide paletten min hele tiden. Jeg håper jeg klarer og tør å forvandle den videre og fortsette å gjøre nye ting. Erfaringen jeg får fra hvert prosjekt, gjør at jeg hele tiden står på et nytt sted.

Litteratur:

Goethes färglära, Pehr Sällström. Kosmos forlag.

Farveoplevelse, Bendt Veber. Erhvervsskolernes forlag.

Vackrare med lasyr, Bengt Ahli, Karin Neuschütz og Max Plunger.

Leverandører:

Livos naturmaling, post@naturmaling.no

Färgbygge naturmaling, info@fargbygge.se

Färgbygge-forhandler i Norge og forhandler av linoljemaling: Miljømal as, post@miljømal.as

I arbeidet med Kattugla steinerbarnehage var Sidsel med fra de første tegningene til siste malingsstrøk. Akitekt: inSpiris/ Christine Kolstad.

Foto: Freddy Wike

Sidsel har arbeidet med interiør og farger på kjøkkenet i «Solhatten», Steinerskolen i Asker. Arkitekt: inSpiris/ Jan Arve Andersen.

Sidsel har tatt i bruk hele fargespekteret i Kattugla steinerbarnehage i Oslo. Arkitekt: inSpiris og Christine Kolstad. Foto: inSpiris

Sidsel og inSpiris har fargesatt og skapt et inspirerende interiør for elevene ved Haukåsen spesialskole, en skole for elever med sammensatte lærevansker. Arkitekt: Enerhaugen arkitektkontor. Foto: inSpiris

Intervju med Sidsel Hovland av Ninon Onarheim.

Foto: inSpiris

Ninon Onarheim

Ninon Onarheim er norsk redaktør i Steinerbladet. Lærerutdannet fra Steinerhøyskolen. Mor til fire barn i steinerskole og steinerbarnehage.