Leder

Kjære leser,

Hender er intelligente. De kan snakke, skrive, illustrere, forme, skape, gi noen en hånd… – men det må læres. Anstrengelse, konsentrasjon, tålmodighet og tid må til. Steiner kaller det viljen. Denne kroppslige, tause kunnskapen som må øves frem. Man kan ikke få et godt håndlag med noe gjennom museklikk. Vi kan ikke lese oss til grønne fingre. Eller bli god ingeniør om vi aldri tok i materialet det skal bygges med, arbeidet med det – utforsket det.

Vi trenger det som er håndfast. Noe håndgripelig, fordi vi nettopp har grepet det. Fått grepet på det. Og siden kommer begreper. Når det kommer til læring, er en fugl i hånden bedre enn ti på taket, og mye bedre enn millioner av fugler på bildesøket til Google. Skjermer kan skjerme for kunnskap. Det vi kan ta i, oppleve, undersøke – det gir oss førstehåndserfaring; verdifulle sanseopplevelser og kunnskap som lagres i kroppen – og som former oss selv og vår forståelse av verden.

Men denne langsomme, stille lærdommen er ikke lett å måle. Og lett å overse. Når resultater er viktigere enn prosess. Når alt skal telles, veies og sammenliknes. Da taper det tause. Bredde, variasjon og god tid er sentrale pedagogiske grep som er blitt ofret på PISA-bålet. Søvnløse, stressede, angstfylte elever er også en del av resultatet.

Tenketankene tenker. For mye. Man kan ikke isolere hodet fra kroppen, selv om man begynner allerede i barnehagen.

Skolen må se på mennesket som helhet. Elevene må få utvikle seg så allsidig som mulig, ellers snevres valgmulighetene inn. Nye oppdagelser, nye yrker, ny kunnskap og nye metoder skal utvikles også i fremtiden. Vi trenger kreative mennesker med handlekraft. Kreativitet fôres av variasjon. Og handlekraft krever øvelse i handling.

Som bonus kommer mestringsglede og lærelyst. Den som berøres, begeistres. Begeistring forbinder oss med hverandre og verden og vekker lysten til å utrette noe!

Derfor har hånden en viktig rolle i steinerpedagogikken. Håndverk, håndarbeid, håndskrift. Å være aktiv i læring med hele seg – hode, hjerte og hånd – tanke, engasjement og handling!

Ninon Onarheim

Ninon Onarheim er norsk redaktør i Steinerbladet. Lærerutdannet fra Steinerhøyskolen. Mor til fire barn i steinerskole og steinerbarnehage.