Meningsløs testing

Skole handler om å oppøve mange flere ferdigheter enn de som kan måles. Steinerskolene velger fordypning og langsom progresjon. Våre lærere har stor frihet til å tilpasse undervisningen til sin gruppe, og eleven får utvikle sin kunnskap og kreativitet for å oppleve mestringsfølelse, lærelyst og å ta initiativ. Standardiserte prøver frem­mer ikke noe av dette.

Steinerskolens læreplan er godkjent som likestilt med den offentlige læreplanen i Norge. Med dette menes at undervisningen dekker de samme kompetansemål som i kunnskapsløftet, men med ulik pedagogisk vektlegging. Særlig de fire første skoleårene skiller progresjonen og kompetansemålene seg vesentlig fra den offentlige læreplanen.

Nasjonale prøver på 5. trinn

I 5. klasse gjennomføres nasjonale prøver i alle norske skoler. De tar direkte utgangspunkt i den offentlige skoles læreplan. Kompetansemålene i steinerskolen er så forskjellige på dette klassetrinnet, at elevene ikke har grunnlag for å avlegge disse prøvene.

Når steinerskoleelver gjennomfører nasjonale prøver i 5. klasse, testes de i et spekter av ferdigheter vi som skole ikke har undervist dem i og ikke forventer at de kan. Vi er ikke pålagt å ha øvet dem i disse emnene, og vi legger ikke om undervisningen for å oppnå resultater på prøvene.

Disse testene er ikke redskap for vurdering av elevenes nivå. Deres pedagogiske verdi er neg­ativ. For elevenes skyld burde nasjonale prøver tilpasses progresjonen i steinerskolen. Når dette ikke skjer, er det naturlig at enkelte foreldre ikke ønsker å utsette sine barn for disse prøvene.

Steinerskoleforbundet har siden 2003 arbeidet for at våre elever, dersom de skal testes, skal blir målt etter sin egen godkjente læreplan. Foreløpig er vi ikke blitt hørt.

Vi vil understreke at dette kun gjelder prøvene på 5. trinn. I de nasjonale prøver på 8. og 9. trinn er det ingen diskrepans mellom steinerskolene og de offentlige, hverken i oppmøte eller i resultat. Det er flere veier til Rom.

Henrikke Mørck

KommunikasjonsrådgiverSteinerskoleforbundet