Barnehagen og boka

Det er ulike tradisjoner rundt bruk av billedbøker i steiner­barnehager. I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i at de ansatte i barnehagen har blitt enige om at billedbøker hører hjemme i barnehagen, og at de ønsker et faglig løft når det kommer til barnelitteratur. Det er absolutt mulig å lese billedbøker uten å hverken ha et læringsfokus eller ødelegge for

Kunnskap i sammenheng

Skolen må på en eller annen måte erstatte den kunnskapsarenaen moderniteten har tatt fra oss. Arenaen som har gått tapt med teknologien, og som kan gjøre kroppen overflødig, sansene unyttige og tenkningen automatisert. Skolen må finne nye virkeområder for kunnskapstilegnelse. Men hva må til? Steinerpedagogikken er over 100 år gammel. Den norske skoletradisjonen, der skolen ble et lovfestet tilbud for

Litteraturfestival

De siste to årene har vi på Steinerskolen i Hurum startet januar med litteraturfestival. Vi ønsker å gi elevene smakebiter på ulik litteratur og motivere til lesing. Festivalen går over to dager i alle fagtimer etter lunsj, noen klasser bruker også hovedfag. Litteraturfestivalen er ment som en kikkstart til videre arbeid rundt litteratur i de forskjellige klassene.  Til ære for

Kunsten å være i bevegelse

Det er få ting som gir oss mer glede og rikdom i livet enn det rene og skjære faktum at vi mennesker er forskjellige. Den samme kjensgjerningen er også opphavet til mange av de grunnleggende utfordringene ved det å leve sammen. I pedagogiske sammenhenger befinner lærere seg i denne balansekunsten hele tiden. På den ene siden ligger fellesskapet, felles aktiviteter,

Lærere med grønne fingre

Siden høsten 2022 har medarbeidere fra Steinerskoler, Steinerbarnehager, Montessoriskoler og Montessoribarnehager i Oslo og Viken møttes jevnlig til skolehagekurs i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). På kursdagene får deltakerne en god innføring i skolehagens muligheter i alle sesonger. Tre kursledere fra NMBU leder gruppen gjennom skolehagens sesonger. Gjennom to år følger deltakerne sin egen skolehage og dyrkningsanlegget på Gartneriet

Å arbeide med kalligrafi og håndskrift i brytningspunktet mellom kunst og håndverk

Alle kulturer som har en skriftlig form for kommunikasjon, har også en tradisjon for å uttrykke seg kalligrafisk. Men hvordan det kalligrafiske verdsettes, og hvilken status kalligrafien har, er svært ulik. I enkelte kulturer har kalligrafien blitt den høyeste form for kunstnerisk uttrykk, i andre kulturer ses det kalligrafiske mer som et håndverk, kanskje til og med av utdøende art.

Ungdoms egenart på videregående trinn

Om vi for et øyeblikk slår en parentes rundt koronatidens utfordringer knyttet til hybridskole og digital undervisning, har norsk skoles oppmerksomhet de siste årene vært rettet mot fagfornyelsen, en prosess steinerskolene også har tatt del i. Prosessen fullføres i år idet de siste nye fagplanene tas i bruk på videregående skoler. Når så mye fokus rettes mot ett punkt, havner

En god start på dagen

«Ikke gå der, det er flytende lava!» En andreklassing hopper fra stein til stein og videre bort til noen store fururøtter. Der er han trygg. Jeg følger etter sammen med resten av andreklasse. Vi har startet dagen sammen ute påring og nå går vi – én etter én – etter ekspedisjonslederen. Vi øver motorikk, kondisjon, balanseevne og samarbeid. Og selvfølgelig

Fullt trøkk – håndverklærerstevne

Hvert år møtes lærere fra hele landet til det tradisjonsrike kunst- og håndverkstevnet. I år var tema TRYKK – på alle nivåer; linotrykk, potet-trykk, papptrykk, skumplasttrykk, frottage, tresnitt, høytrykk, dyptrykk, sjablongtrykk og alt lærerne selv kunne komme med av erfaringer og teknikker. Det ble trykket på papir, tre, lær, tekstil og plast. Det spesielle med å innby til et stevne

Sølvsmie

Ved Steinerskolen i Bergen får elevene på videregående arbeide i smia med kobber, messing og sølv. Skolen har gode og lange tradisjoner for å ta vare på kunst og håndverk som fag og har også et flott metall-verksted med smie. Vi er glade for at dette er en del av kunst- og håndverksundervisningen hos oss. Elevene har glede og utbytte