God mat er gull verdt!

Steinerbarnehagen i Moss har fått Debio-merke i gull – gratulerer! For å få gullmerket kreves det at over 90 % av det totale matinnkjøpet til barnehagen skal være økologisk. Dette har barnehagen jobbet med gjennom hele høsten 2019 og de fikk Debio-revisjonen rett før sommerferien. Dermed var godkjenningen på plass til oppstart i august i år. Vi har snakket med

En fysikkundervisning med utgangspunkt i mennesket

Kan besøk i ei bekmørk grotte en gnistrende sollys vinterdag eller oppmerksom lytting til fuglesang og imaginær kurauting være viktige aspekter av en meningsfull fysikkundervisning? I så fall, hva slags fysikkundervisning snakker vi om da? Og hva kunne det overordnede målet med en slik antroposentrisk undervisning eventuelt være? Gjennom tre glimt fra den første fysikkundervisningen gir Geir Øyen oss et

Et fem meter langt bræt i en skov

– dannelse går gennem kroppen I hjørnet af en kornmark langt ude på landet. Omkranset til to sider af høje bøgestammer og ellers frit udsyn ud over vidderne. Åen risler stille forbi, fuglene kvidrer, og solen kigger ned til os gennem trækronerne. Inde mellem træerne høres en skærende kontrast til skovens idyl. »Du ku´ f….e godt sige, når du drejer

Når forpuberteten ændrer klassen

I dag er den fysiske pubertet rykket betydeligt frem, særligt hos pigerne. Med puberteten følger også en polarisering i følelserne, som kan føre til tvivl og usikkerhed hos eleven selv, afhængig af om eleven er parat til den tidlige pubertet. Børn lærer af alt, hvad de oplever og erfarer i deres liv. Allerede fra barnet er helt spædt efterligner det

Håndverk i hovedfag

Håndens betydning i læreprosesser kan ikke overvurderes og er grundig dokumentert. Og håndens betydning i menneskets utvikling er jo helt inn­lysende. Alle fremskritt og oppfinnelser er blitt utprøvd og virkeliggjort av at hånden har materialisert en ide. Selv om mange av oss i dag til en viss grad har fjernet oss fra håndverkets plass i dagliglivet, inntar håndens grenseløse muligheter

Muntlighetens muligheter

Det er en kunst å fortelle og en kunst å velge rett tid for fortellingene. Når de berører og engasjerer på et dypere plan, kan det bli en erfaring av eksistensiell betydning som åpner opp for nye livsområder. Dette ligger til grunn for steinerskolens læreplan, der elevenes utvikling fra barn til ungdom til nesten voksen blir sammenstilt med fortellinger og

Lekens magiske oppdragende virkning

Lek er befriende og fruktbart for mennesket i alle aldre. Har du som voksen glemt dette, er det bare å leke litt, så gjenoppdager du det! Hvor lett er det ikke å være fysisk og sosialt skapende og forskende i ufarlige omgivelser? Der kan vi prøve ut forskjellige sider av oss selv og få «svar» tilbake. Gjennom lek lærer vi