Ny læreplan høsten 2020

I 2006 ble nye læreplaner implementert i den offentlige norske skolen. Planen fikk navnet Kunnskapsløftet (LK06) og representerte et brudd på tidligere læreplantradisjoner gjennom å skifte fokuset fra opplæringens danningsperspektiver, innhold og arbeidsmåter til å legge hovedvekten på elevenes læring. Steinerskolene ble pålagt å revidere sine læreplaner etter samme struktur og måtte sette inn kompetansemål for alle fag. Nå har

Steinerskolen i Bergen – gratulerer med 90 år!

Rudolf Steinerskolen i Bergen startet i 1929, bare ti år etter den første skolen i Tyskland, og er dermed blant de eldste steinerskolene i verden. Skolen er en kombinert barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Skolen feiret bursdagen med en storslagen forestilling og fest i Grieghallen 20. oktober 2019. Det var utstilling av elevarbeider, foredrag, musikalske og kunstneriske innslag hele dagen,

Bærekraftig blomsterlykke

I utkanten av Oslo ligger en vakker oase, Blomsterhagen på Abildsø, en gård som har spesialisert seg på dyrking av norske, bærekraftige blomster på frimark og i drivhus uten kunstig oppvarming. Snart er marken bar, i drivhuset spirer det i potter og bed. Sesongen med egendyrkede blomster tar snart til for fullt. Blomsterhage­jentene, Ida og Anja, gleder seg til åkeren

Steinerskolen 100 år!

Steinerpedagogikken feirer 100 år i 2019. I barnehager og skoler over hele verden feires begivenheten. Hele dette skoleåret arrangeres det små og store fester ved landets barne­hager og skoler. Steinerskoleforbundet slo på de største trommene for å feire og inviterte til jubileumsfest i Oslo 20. og 21. september.

Fortryllende mat

Mat og måltid står helt sentralt i steinerbarnehagens pedagogikk. Å bake, kutte grønnsaker og tilberede mat sammen og å skape gode måltider blir vektlagt hver dag. Ved Tryllefløyten steinerbarnehage i Bergen ble en gruppe foreldre så inspirerte av barnehagens mattradisjoner at de gikk sammen om å lage barnehagens egen oppskriftsbok: Tryllefløytens beste oppskrifter!

Steinerpedagogikk som estetisk livsanskuelse. En visjon.

Det finnes gode grunner for å betegne steinerpedagogikken som en estetisk livsanskuelse. Helt fra barna er små, inngår estetiske opplevelser og arbeidsmåter som helt naturlige elementer i barnas utvikling og modningsprosess. Vil man forstå steinerpedagogikk, er det ikke dumt å oppsøke den der den er best, og det er etter min mening der, hvor kunstneriske uttrykk og estetiske erfaringer får