Et eksperiment med barn?

Det hadde begynt å snø, og jeg gikk til skolen fra bussholdeplassen. På veien gikk jeg forbi en barneskole hvor skoledagen for de minste akkurat skulle begynne. Det fikk meg til å tenke tilbake på min egen opplevelse som førsteklassing i den offentlige skolen. Minnene er svake, men jeg husker hvordan jeg følte meg umotivert. Hvordan skolen var det siste

Har steinerpedagogikken blikk for kjønn?

Allerede ved fødselen kastes vi inn i kulturelle prosesser som former kjønnsroller, påvirker kjønnsidentitet og virker sterkt inn bl.a. på vår selvfølelse og tro på hvilke muligheter og begrensninger vi har i verden. Hvordan er barnehagen og skolen relevant i denne sammenheng, og i hvilken grad preges steinerpedagogikken av kjønnsnormer? Dette er spørsmål jeg har stilt meg i møte med

Hadrian og Antinous

I 7. klasse hører elevene om Romerrikets storhetstid og et utvalg av biografier og fortellinger. Som steinerskolelærer opplever jeg en stor frihet i forhold til å finne de fortellingene som gir både god historisk innsikt, men som også inspirerer akkurat min klasse og som åpner for samtaler. Jeg har valgt å fortelle om Hadrian og hans store kjærlighet Antinous. Disse

Fysikksløyd CAMERA OBSCURA

Begrepet sløyd forbindes som regel med den tradisjonsrike tresløyden. Men det finnes mange fagretninger innenfor betegnelsen, blant annet metallsløyd, papirsløyd og plastsløyd. Fysikksløyd var tidligere et eget fag i ungdoms­skolen, der teoriene møtte praksis gjennom bygging av modeller. Dersom man ønsker å dreie sløydundervisningen i en tverrfaglig retning mot fysikk, eller trenger praktiske oppgaver i en hovedfagsperiode, kan internett inspirere.

IT: Kritisk sans, kalligrafi og konkrete færdigheder

Steinerskolen i København har taget fat på det, som mange skoler oplever som en hvepserede – it-undervisningen. «Hvornår, hvordan og hvorfor it?» blev sidste år til et tværfagligt pilotprojekt i 7. klasse (norsk 6.klasse). Kunst- og it-lærer Lais Christensen samarbejdede med klassens hovedfagslærer og fortæller her om projektet, der resulterede i at it fra dette skoleår er fast på skemaet.