At skabe rytmisk sammenhæng i tilværelsen

På Marjatta er det en central værdi og et vigtigt praksis princip at arbejde med at skabe en rytmisk sammenhæng i tilværelsen for sine brugere og beboere. Dette centrale princip valgte Marjatta at ville undersøge i forbindelse med et forsknings- og udviklingsprojekt, der har til hensigt at udvikle viden og erfaring om de sundhedsfremmende aspekter ved tre specialinstitutioners socialpædagogiske hverdagskultur.

Har barnets jeg et køn?

Forskeren ved Örebro Universitet Sara Fröden har undersøgt, hvordan køn får eller ikke får betydning i Steinerbørnehaven. Hendes phd-afhandling viser, hvordan Steinerbørnehaven, som ved første øjekast synes at være en kvindelig arena, snarere viser sig ikke at lægge vægt på køn. Hvorfor det er sådan, har hun søgt at finde svar på. I Sverige er man indenfor pædagogikken optaget af,

SUFFLØSEN FRA FREMTIDEN

Turid Næss er gründer. Hun har startet butikk, barnehage, skole, avis, kulturprosjekter, naturprosjekter, og nå noe ganske unikt: Tycho Brahe-instituttet … Kjører du fra Oslo mot Hadeland og nærmer deg Harestua, ser du på høyre hånd et tårn med en kuppel ragende. Det er Solobservatoriet, og her finner du til daglig Turid Næss. Vi møter henne noen kilometer lenger nord,

Når jeg-et vokser ut av vi-et

Et blikk på identitetsutvikling i tidlig barndom I løpet av 2014 og 2015 gjorde jeg et omfattende feltarbeid i to småbarnsavdelinger. Det endte i en doktorgradshandling som ble forsvart 19. januar i år ved Universitetet i Agder. Avhand­lingen ble en undersøkelse av hva kroppene, lydene og tingene i rommet betydde for barnas mulighet for å kunne utvikle sin identitet og

Staten omkring os

Platon Nogle af de mest basale og fundamentale faktorer, der påvirker vores liv og vores identitet, er varetaget af den stat, vi lever i. Statens regler og love, der afgør, hvad vi må og ikke må, afspejler sig i borgerens billede af, hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt i livet. I min årsopgave »Fra Platon til den

Tavlens magi

Hvordan kan man bruke tavlen i klasserommet? Hva er egentlig poenget med tavlebilder? Her har jeg valgt et knippe eksempler fra mine to og et halvt år som klasselærer. Jeg vil fortelle hvilke tanker og erfaringer jeg har gjort meg rundt tavlens funksjon i klasselivet. Jeg håper det kan være til inspirasjon.

Et eksperiment med barn?

Det hadde begynt å snø, og jeg gikk til skolen fra bussholdeplassen. På veien gikk jeg forbi en barneskole hvor skoledagen for de minste akkurat skulle begynne. Det fikk meg til å tenke tilbake på min egen opplevelse som førsteklassing i den offentlige skolen. Minnene er svake, men jeg husker hvordan jeg følte meg umotivert. Hvordan skolen var det siste

Har steinerpedagogikken blikk for kjønn?

Allerede ved fødselen kastes vi inn i kulturelle prosesser som former kjønnsroller, påvirker kjønnsidentitet og virker sterkt inn bl.a. på vår selvfølelse og tro på hvilke muligheter og begrensninger vi har i verden. Hvordan er barnehagen og skolen relevant i denne sammenheng, og i hvilken grad preges steinerpedagogikken av kjønnsnormer? Dette er spørsmål jeg har stilt meg i møte med