Fysikksløyd CAMERA OBSCURA

Begrepet sløyd forbindes som regel med den tradisjonsrike tresløyden. Men det finnes mange fagretninger innenfor betegnelsen, blant annet metallsløyd, papirsløyd og plastsløyd. Fysikksløyd var tidligere et eget fag i ungdoms­skolen, der teoriene møtte praksis gjennom bygging av modeller. Dersom man ønsker å dreie sløydundervisningen i en tverrfaglig retning mot fysikk, eller trenger praktiske oppgaver i en hovedfagsperiode, kan internett inspirere.

IT: Kritisk sans, kalligrafi og konkrete færdigheder

Steinerskolen i København har taget fat på det, som mange skoler oplever som en hvepserede – it-undervisningen. «Hvornår, hvordan og hvorfor it?» blev sidste år til et tværfagligt pilotprojekt i 7. klasse (norsk 6.klasse). Kunst- og it-lærer Lais Christensen samarbejdede med klassens hovedfagslærer og fortæller her om projektet, der resulterede i at it fra dette skoleår er fast på skemaet.

Lag selv: Insektshotell

Vil du bidra til å gjøre hagen din eller nærmiljøet ditt til en liten øko-øy? Et viktig skritt på veien er å ta vare på insektene. Dagens hager er i ferd med å miste sin naturlige balanse grunnet økende bruk av ugressmidler, kunstgjødsel, kjøpe-plener og striglede busker. I disse hagene trives ikke insekter. Vil du derimot at hagen din skal

Til forsvar for barndommen

De pedagoger som ønsker å erstatte barndommens naturlige lek med uttenkte læringsprogram rører ved det innerste i mennesket uten alltid å være seg bevisst alvoret ved denne handling. Hvor går grensen mellom manipulering og læring? Hvem ivaretar barnas egenverd og deres rettigheter som vordende mennesker? Det er en ulykke hvis generasjoner av unge skal miste sin naturlige barndom og de

Antroposofien i Steinerskolen

Der finnes andre søyler – holdt oppe av et lys i søylen selv det samme lys som også bærer universum … Anbjørg Pauline Oldervik Steinerskolen ble til i et samfunn preget av kaos, kamp, oppløsning og forvirring. Sommeren 1919 visste ingen hvilken retning Tyskland ville komme til å ta. Etter at verdenskrigen var over, mens revolusjonskampene fortsatt pågikk i Russland,

The good and the bad and the beautiful – Om sammenhenger og læring

De gode sammenhengene Som lærer vet jeg så inderlig godt, at når jeg selv, eller noen av mine elever fatter en sammenheng, da kommer det glød i læringen. I slike øyeblikk, hvor sammenhenger plutselig oppstår eller skapes hos elevene, er det ikke lenger læreren som fører an. Da får undervisningen vinger. Spørsmål og forklaringer, hypoteser og konklusjoner kommer som av

Må vi få mange sunde, idérige børn i fremtiden – om materialevalget i børnehaven

Ved første besøg i en Rudolf Steiner-børnehave opdager gæsten ofte, at der er en mindre mængde legetøj, og at det, der er, er anderledes end i andre børnehaver. Der kan være malet billeder på væggene, hænge draperede stykker silkestof ned fra lofterne som tag og vægge i små dukkekroge, og der kan stå kurve med grankogler, sten, træstykker, kastanjer og