REKO-ringer

– en liten matrevolusjon!

Det er en helt alminnelig onsdagskveld. Parkeringsplassen utenfor hagesenteret, som pleier å være relativt folketom på denne tiden, overstrømmes helt plutselig av mange mennesker. Først kommer en rekke kassebiler som stiller seg opp på rekke og rad, som om det hele var regissert på forhånd… Bakluker og sidedører åpnes på vid gap. Noen skilt settes opp, og ikke lenge etter renner det inn med folk. Det prates, smiles, utveksles poser og kasser med friske grønnsaker, ferske brød, egg og andre godsaker. Det oppstår kø noen steder og det knottes ivrig på telefoner. Og vips, i løpet av en liten time er hele showet over og plassen er like tom som vanlig igjen. Men, hva skjedde egentlig her?

Fenomenet heter REKO-ring og står for «rejäl konsumtion», som kan oversettes med rett­ferdig handel, og har sitt utspring i Frankrike. En hand­elsmodell basert på direkte kontakt mellom forbruker og matprodusenter, uten fordyrende mellomledd. I Frankrike er tilsvar­ende organisert gjennom AMAP, Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, foreninger for opprettholdelse av bondebruk. REKO, slik vi kjenner det i Norge, ble startet i Finland i 2013 av Thomas Snellman, en framsynt bonde som hadde sett seg lei på at det var så vanskelig å komme igjennom med småskala, lokalproduserte varer i butikkene.

Konseptet er like enkelt som det er genialt. En Facebookgruppe er bindeleddet som gjør det mulig for forbrukere å handle varer direkte fra bønder og lokale matprodusenter i et utvalgt område. Produsentene legger ut en annonse, det vil si et innlegg i Facebookgruppa, som beskriver varene de har for salg, produksjonen og foretrukket betalingsmåte. Kundene bestiller så ved å kommentere på innlegget. Den aktuelle utleveringsdagen, vanligvis en fast dag og tid annenhver uke, tar produsentene med alle forhåndsbestilte varer og møter kundene for betal­ing og levering. Ingen mellomledd gir 100 % fortjeneste til bonden!

At alle varer er forhåndsbestilt gjør det mulig å gjennomføre utleveringen uten omstendelig organisering og administrasjon. Det hele går effektivt og greit for seg, i motsetning til mark­eder som krever en helt annen logistikk og organisering. For ikke å snakke om kostnader, som også er et viktig grunnprinsipp i REKO. Nemlig at det er gratis å delta, både for produsenter og kunder.

REKO kom som en kule til Norge i 2018, initiert av Norges Bonde og Småbrukarlag, som en del av deres prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

Per dags dato er det 150.000 forbrukere fordelt på 40 aktive REKO-ringer rundt om i Norges land. Er det lov til å kalle det en liten matrevolusjon? Fra jord til naboens bord.

Har du lyst til å være med og handle på REKO? Sjekk ut om det er en ring i ditt område ved å søke opp REKO og det aktuelle stedsnavnet på Facebook og bli med på lokalmateventyret!

Foto: Sandvika Reko-ring

Marianne Røed

Matentusiast og en av administratorene for Sandvika Reko-ring.