To skoler tett i tett

Midt i Tønsberg by, ved foten av det historiske Slottsfjellet, holder Slottsfjellet Videregående Steinerskole til. Ett år har gått siden nærmere førti elever og lærere flyttet inn i nye lokaler her. I den ærverdige bygningen har det vært byskole i flere generasjoner tidligere. Nå skrives det ny skolehistorie her etter at steinerskolen ble kontaktet av Tønsberg Voksenopplæring for et mulig samarbeid. Dermed ble veien til integrering og et mangfoldig fellesskap kortere.

Slottsfjellet videregående Steinerskole

I slutten av april kontaktet Renate Grytnes ved Tønsberg Voksenopplæring (TVO) Slottsfjellet videregående steinerskole. TVO tilbyr introduksjonskurs og norskopplæring for flykt­ninger, og grunnskoleopplæring for voksne. Skolen arbeider etter en egen læreplan med grunnskole­pensum og arrangerer også et «identitetskurs». Fram til sommeren 2017 har ungdommer mellom 16 og 20 år fått sin grunnskoleopplæring på voksenopplæringen, hvor de har hatt undervisning sammen med foreldre og andre voksne. Fordi ungdommene trenger å integreres med andre ungdommer, søkte TVO om samarbeid med videregående skoler. Grytnes ville høre om dette var interessant for steinerskolen.

– Det er mye bedre at ungdommene tar del i et videregående miljø, enn i et lukket voksenopplæringsmiljø, sa Grytnes – og vi behøver mer praktiske tilbud og sosialisering med andre ungdommer, kanskje gymnastikk, kanskje noe felles prosjektarbeid.

Hun beskrev en vinn-vinn-situasjon: alle ungdommene får et større skolemiljø, et større sosialt nettverk og utfordres samtidig på dette. Det nikkes rundt bordet på lærerværelset. Lærerne hos oss hadde flere spørsmål: Hvordan skaper vi integrering og mangfold på en forsvarlig måte for alle elevene? Hva vil foreldrene si? Blir det for mye for ungdommene?

Dialog og forståelse

Samarbeidet begynner med dialogbaserte møter mellom lærerne. – Hva tenker dere dersom vi leier oss inn i lokalene her på Slottsfjellet for å drive denne skolen? Er steinerskolen interessert i det? Kan dere tenke dere et samarbeid med oss? spurte TVO. Vi ville gjerne gå inn i et samarbeid. På møtene vokser det gradvis fram en gjensidig forståelse for våre respektive skolemiljø. Vår videregående skole har over 30 jenter. TVO har over 20 gutter. Vi har flest norske ungdommer som lever trygt og etablert i Vestfold. TVO har ungdommer som har flyktet fra land som Afghanistan, Eritrea og Syria uten familie rundt seg. Vi har noen sårbare elever, det har også TVO. Alle elevene har nytte av både kulturutveksling og et mangfoldig skolemiljø. Hos TVOs elever er savnet etter å bli kjent med norske ungdommer stort, og lærerne tar det på alvor. Nokså raskt glir dagsorden over i prosjektplaner.

Aktivitetsdag

I høst flyttet TVO inn i nabolokalene i samme etasje som steinerskolen. Rett før skolestart planlegges første prosjekt: En felles aktivitetsdag i slutten av august som viser seg å bli veldig vellykket. Elevene deles inn i ulike grupper som er nøye satt sammen av kontaktlærerne på begge skoler. Kart over Slottsfjellet deles ut til gruppene. Her er det flere stasjoner de skal innom: Limbostang, vannbøttestafett, kulekast med mer. De konkurrerer mot de andre gruppene og det vanker en premie på vinnerlaget. Dagen avsluttes med en felles lunsj. Alle elevene har tatt med en rett hver. Alle bidrar til måltidet og appetitten er på topp.

Kulturcafé

Den første kulturcafeen arrangeres i september. Her framfører ungdommer fra TVO afghansk folkedans, en ungdom leser et dikt på norsk. Elever fra Slottsfjellet videregående steinerskole viser utdrag fra dramaøvelser de har hatt på engelsk. Også her er maten en viktig bidragsyter til trivsel. Flere av våre elever gir tilbake­meldinger på hva de ønsker: Å bli bedre kjent. Kan de møtes oftere? I friminuttene? Kan lærerne ordne bordtennis? Kan skolene ha flere lunsjer sammen? Enkelte elever trenger litt mer tid og er litt avventende.

Åpen og ryddig prosess

Ledelsen har fra første stund vært tydelig på at de trenger lærerstabens tanker og spørsmål rundt samarbeidet. Umiddelbart framsto samarbeidet som en fin mulighet for å skape et større og mer spennende miljø for våre egne elever. I prosjektet møter steinerskolens elever andre ungdommer med svært ulike erfaringer: Noen er teoretisk skoleflinke, andre er flinke til å danse, enkelte sliter i ulik grad etter en historie på flukt.

21. september markerte vi FNs fredsdag sammen. Her holdt Astrid Bjønness foredrag om Peace One Day. Vi så en kort introduksjonsfilm til emnet og avsluttet med dikt og felles sang ved fredstreet som er plantet utenfor vårt felles skole­bygg.

Fremtiden vil vise om samarbeidet er bære­kraftig. Så langt har vi i fellesskap høstet noen viktige erfaringer og beriket hverdagen til flere ungdommer. Snart stiger et nytt prosjekt til værs: Vi skal lage drager sammen og teste dem ut på toppen av Slottsfjellet. Den afghanske tradisjonen med drageflyving har funnet veien til oss.

Marianne Store

Lærer ved Slottsfjellet videregående steinerskole.