Jorden vi arvet

Kurt Vonnegut: Den gode jord, vi kunne ha redda den, men vi var så forbanna late. Det skjer store forandringer innen bærekraftig jordbruk. Akkurat nå utvikles nye metoder som kan bidra til å redde menneskeheten fra utarmet jord, næringsfattig mat og kanskje også dempe klimaendringene. Og nøkkelen til det hele er levende matjord! «Vi kan bygge opp igjen jordkvaliteten ganske…

Les mer

Småfolksfarfar

Sent på høsten, når bladene har falt av trærne, blomstene har visnet og hele skogen har lagt seg til hvile for vinteren – hvert år, rett før den første snøen faller, har småfolkene i skogen et stort møte. Møtet er i salen under rota på det store eiketreet som står midt i skogen. På dette møtet snakker småfolkene om sommeren…

Les mer

Levende linjer

I naturen finner vi former og mønstre over alt. De er en følge av formprinsipper i levende organismer. I naturens uendelig mangfold av geometriske tendenser, rytmiske mønstre, bevegelser og andre prinsipper for form, kan det være lettest å få øye på disse i planteverdenen. Formens intensjoner blir ikke alltid perfekte i møte med virkelighetens kompleksitet og tilfeldighet, og vi må…

Les mer

En liten blomst med store ringvirkninger

Tidlig i mai sår elevene i 7. og 8. klasse to store bed fulle med merkelige, bøyde og litt piggete frø som nærmest ligner på små larver. Disse spirer i løpet av noen dager og de lysegrønne, litt hårete bladene vokser raskt oppover på en solid stilk. En kraftig rot vokser loddrett nedover og forankrer planten godt i jorden. Når…

Les mer

Reineke Rev

Fra «første sang», scenen er satt: Alle dyrene har kommet, unntatt ett. Reven Reineke forstår at det best å holde seg unna. «Da alle dyrene var kommet til løvens slott i Lemvik, og alle hadde fått noe å spise, så spurte kong Nobel om det var noe de var leie seg for eller sinte over. Om de fortalte ham det,…

Les mer

Fortelling – alle fags mor

Mennesker møtes og forteller hverandre om hendelser i nære eller fjerne tider. Fortellinger skapes og fortelles videre, lyttes til og snakkes om, engasjerer, tilpasses og forvandles. En handling utspiller seg i tiden, aktører fyller sine roller, en spenning bygger seg opp før det hele får en avslutning. Fortellingens kjennetegn, altså. Da tenker vi kanskje umiddelbart på «gamle dager», før det…

Les mer

Peer Gynt

Det er en styrke ved steinerskolen at vi evner å gjennomarbeide litteraturen og lede elevene gjennom den, holde den opp som et speil for dem og la den vise dem alle sider ved den menneskelige eksistens. Den er en port til det vesentlige, til det vi alle strir med på kammerset, men tror vi er alene om. Når vi studerer…

Les mer

Med hjertet i matematikken

«Birte Vestergaard er en svært dyktig og engasjert matematikklærer, som evner å få fram matematikkfaglige sammenhenger på en slik måte at elevene forstår og ser matematikkens relevans. Undervisningen er preget av en utforskende tilnærming til matematikken, ofte ved bruk av realistiske kontekster. Vestergaards situasjon som svaksynt har gitt henne erfaringer med hvordan det oppleves når en ikke mestrer det andre…

Les mer

Tavletegning som pedagogisk verktøy

I mange offentlige skoler er kritt-tavla borte. Først ble den byttet ut med white board som man bare kunne skrive på med tusj. Deretter kom «smart board», den interaktive tavla som reagerer på berøring og kan vise både tekst og bilder. På steinerskolene har vi i liten grad tatt disse hjelpemidlene i bruk. Bunner dette i bakstreversk teknologifobi, eller kan…

Les mer