En skole for et bærekraftig samfunn

Vårt økonomiske system er avhengig av kontinuerlig vekst, men samtidig er denne veksten i ferd med å ødelegge vår klode. Dette er den største utfordringen vi overgir til våre barn og unge. Det finnes ingen enkle løsninger, men vi kan alltid bidra til å endre utviklingen. I miljødebatten blir det ofte henvist til Einstein som skal ha sagt at vi

Nyhedsstrømmens påvirkning af børn

Der er ingen tvivl om, at det er en meget vigtig opgave, vi som forældre og pædagoger står med, når det gælder om at guide vores yngste samfundsborgere blot nogenlunde sikkert gennem den bastante nyhedsstrøm. En fælles debat og bevidsthed om problemets stadig mere påtrængende karakter er derfor essentiel. Det moderne samfund kendetegnes ikke mindst ved sin konstante nyhedsstrøm og

Verdensmålene – et dannelsestema

Verdensmålene er generelle og universelle mål for verdens bære­dygtige udvikling. Som sådan er målene relevante for alle mennesker og for alle skoler i verden. Hvordan man konkret vil varetage dette ansvar og denne opgave i det enkelte land, på den enkelte skole og i den enkelte familie må bero på konkrete og lokale overvejelser. Verdensmålene kan blive et led i