Bærekraftig blomsterlykke

I utkanten av Oslo ligger en vakker oase, Blomsterhagen på Abildsø, en gård som har spesialisert seg på dyrking av norske, bærekraftige blomster på frimark og i drivhus uten kunstig oppvarming. Snart er marken bar, i drivhuset spirer det i potter og bed. Sesongen med egendyrkede blomster tar snart til for fullt. Blomsterhage­jentene, Ida og Anja, gleder seg til åkeren

En skole for et bærekraftig samfunn

Vårt økonomiske system er avhengig av kontinuerlig vekst, men samtidig er denne veksten i ferd med å ødelegge vår klode. Dette er den største utfordringen vi overgir til våre barn og unge. Det finnes ingen enkle løsninger, men vi kan alltid bidra til å endre utviklingen. I miljødebatten blir det ofte henvist til Einstein som skal ha sagt at vi

Nyhedsstrømmens påvirkning af børn

Der er ingen tvivl om, at det er en meget vigtig opgave, vi som forældre og pædagoger står med, når det gælder om at guide vores yngste samfundsborgere blot nogenlunde sikkert gennem den bastante nyhedsstrøm. En fælles debat og bevidsthed om problemets stadig mere påtrængende karakter er derfor essentiel. Det moderne samfund kendetegnes ikke mindst ved sin konstante nyhedsstrøm og