Den Franske Revolution

8. klasse på grænsen mellem enevælde og selvstændighed I 2011 var jeg så heldig at blive ansat som klasselærer for den ene af to nye 1. klasser. Disse søde børn går nu i 8. klasse, og jeg er stadig den heldige klasselærer, men ellers har meget forandret sig. Undervisningstemaerne i steinerskolen er nøje tilpasset alderstrinnet og spejler elevernes udvikling, dette

Hurra! Steinerpedagogikken feirer 100 år!

Høsten 2019 er det 100 år siden Rudolf Steiner startet den første steinerskolen i Stuttgart. Steiner ble invitert til å starte en skole for arbeidernes barn på Waldorf Astoria-fabrikken. Etter fabrikken fikk skolen navnet; Waldorfskole, og dette navnet brukes om steinerskoler de fleste steder i verden den dag i dag. Rudolf Steiner reiste rundt og holdt foredrag om den nye

«Jeg heter jeg!»

I Hele vår egenopplevelse samler seg i et lite ord: «jeg». Men hvem kan si hva et «jeg» er? Jeget ytrer seg på en gåtefull måte. Det viser seg også i språket: mens alle andre ord kan brukes av alle mennesker om den tingen ordet betegner, kan enhver bare bruke ordet «jeg» om seg selv. «Bare innenfra, bare gjennom seg

Leder

Kære læsere Til lykke – 2019 er vores helt eget jubilæumsår, som vi gerne vil dele med alle andre! I hele verden fejrer vi 100-året for Waldorf-/steinerpædagogikken. I 1919 åbnede den første steinerpædagogiske skole i Stuttgart i Tyskland. Tiden efter Første Verdenskrig var til reformer, og ejeren af cigaretfabrikken »Waldorf-Astoria« i Stuttgart, Emil Molt, var både socialt engageret, modig og

Unnskyld, men hva sa du?

Alle som kjenner meg vet at jeg hører dårlig, jeg går med høreapparater og sier ofte «…hva sa du?». Det jeg vet og som de aller fleste ikke vet, er at de også mer eller mindre hører dårlig. Det behøver ikke bety at vi alle går rundt med hørselsskader. Like mye betyr det at med mye ulyder rundt oss i