Regnbuenisser

Lag regnbuenisser til lek og pynt I førsteklasse på Barnebråten er disse nissene fremme hele året, og de lever et rikt liv med barna her. De får egne hus, slott og landskap med planter de kan bo i, og de får sitte på med toget når barna bygger togbane. Nissene har til og med kjørt Zipline i en liten kurv

Lekende læring eller egentlig lek?

Mange skoleforskere tar til orde for å ta i bruk lek-baserte arbeidsmåter i de første skoleårene, og nå har dette også blitt en del av skolemyndighetenes satsning på en lettere overgang fra barnehage til skole. Å bruke leken som et verktøy for læring, ses på som en mykere inngang til skolefag enn pult, tavle, arbeidsbok og formidlende lærer. Hele kroppen

Livsmestring

Denne høsten har norske elever fått ny læreplan og et helt nytt fag på timeplanen: Livsmestring heter det nye faget som nå skal undervises i på alle trinn i grunnskolen og på videregående trinn. Bakgrunnen for dette er at barn og unge i økende grad rapporterer om psykiske plager, særlig angst og stress. I den sammenheng har det vært diskutert

Tradisjon og fornyelse i steinerpedagogikken Noen refleksjoner.

Er der nødvendigvis en motsetning mellom tradisjon og fantasi? Selvsagt ikke, vi finner mange tradisjoner som bruker fantasien til å fornye seg; det finnes sågar tradisjoner som bygger helt på fantasien: alle sjangere av skjønnlitteratur, ikke minst science fiction. Men skjønnlitteratur er en kunstform. I tradisjoner som ikke er kunst – f. eks. sosiale tradisjoner, praksis (rutiner, ritualer, kollektive vaner)

Uteskole i Arendal

Da skolen startet i høst, trengte vi lærere å gjøre ting sammen som kollegium etter så mye innetid og Teams på våren. Uteskole står ofte på planen for elevene, og det er viktig at alle lærere «kjenner på kroppen» hva slags aktiviteter og undervisning vi faktisk gir til elevene våre.

Det uforutsette øyeblikkets muligheter

Hvordan forstå det transformative potensialet i det uforutsette? Læreres refleksjoner og erfaringer med uforutsette øyeblikk i klasserommet. Følgende artikkel er basert på min masteroppgave ved Steinerhøyskolen. Det empiriske materialet baserer seg på intervjuer med fire erfarne steinerskolelærere som jeg i oppgaven ga navnene Lars, Anna, Sofie og Johanne. De teoriene og begrepene jeg primært brukte, har sitt fundament i det

Å tegne med barn

Vi er vant med at små barn tegner, som en selvfølgelig del av sin tilværelse. Det tegnes med glede og konsentrasjon, umiddelbart og utprøvende. De tidlige tegningene viser spor av motorikk i utvikling, armen former først enkle buede og rette linjer. Sirkelen og korset dukker opp i tredje leveår, ofte sammenfallende med den tiden da barnet begynner å si jeg

Fantasifulle leker

Små barn er stadig i bevegelse, helt fra de som spedbarn, med øyemuskulaturen søker mors blikk og senere spreller frydefullt på stelle­bordet. Barnet løfter hodet, det strekker seg for å gripe om en finger, en ball. Barnet ruller fra ryggen over på magen. Det krabber, reiser seg, går, løper, klatrer, hopper, åler seg innunder, smyger seg mellom, rutsjer ned en