Det gylne årets demring

Det femte året (6. klasse i Norge) har i Steinerskolen fått tilnavnet «det gylne året». Pedagogikkens idégrunnlag snakker om en «demring» i tolvåringens bevissthetsutvikling. I løpet av dette året kan vi øyne en gryende evne til selvstendige tanker, abstrakt tenkning og en utvidet selvforståelse vokse frem i barnet. Men det er ennå bare en demring. Det eventyrlige, mytologiske og magiske

En fysikkundervisning med utgangspunkt i mennesket

Kan besøk i ei bekmørk grotte en gnistrende sollys vinterdag eller oppmerksom lytting til fuglesang og imaginær kurauting være viktige aspekter av en meningsfull fysikkundervisning? I så fall, hva slags fysikkundervisning snakker vi om da? Og hva kunne det overordnede målet med en slik antroposentrisk undervisning eventuelt være? Gjennom tre glimt fra den første fysikkundervisningen gir Geir Øyen oss et

Håndverk i hovedfag

Håndens betydning i læreprosesser kan ikke overvurderes og er grundig dokumentert. Og håndens betydning i menneskets utvikling er jo helt inn­lysende. Alle fremskritt og oppfinnelser er blitt utprøvd og virkeliggjort av at hånden har materialisert en ide. Selv om mange av oss i dag til en viss grad har fjernet oss fra håndverkets plass i dagliglivet, inntar håndens grenseløse muligheter

Muntlighetens muligheter

Det er en kunst å fortelle og en kunst å velge rett tid for fortellingene. Når de berører og engasjerer på et dypere plan, kan det bli en erfaring av eksistensiell betydning som åpner opp for nye livsområder. Dette ligger til grunn for steinerskolens læreplan, der elevenes utvikling fra barn til ungdom til nesten voksen blir sammenstilt med fortellinger og

Førsteklasses friluft

Fri lek er en øvelse til livet selv; samspill, sosial bevegelse, dialog og for­handling. Å leke er kreativt, krevende og utviklende. Gjennom leken får elevene utforske nye situasjoner, bearbeide ting de har hørt eller opplevd, og lære av hverandre. De forsker, utfordrer, diskuterer og tilpasser seg. Lek er barnets egen metode for læring, derfor er leken viktig på steinerskolen. Lek

Design og arkitektur som kernefag på HF

Alle fotos af Lone Catharina Reese. En HF-uddannelse efter steinerpædagogiske principper, uden karakterer og eksaminer blev en mulighed i Danmark i 2016, da den nye gymnasielov1 blev vedtaget. Fem Rudolf Steinerskoler i Danmark besluttede at lave »SteinerHF«, og i august 2018 begyndte de første 1. HF-klasser med en udvidet fagpakke, som giver adgang til alle videregående uddannelser. På Rudolf Steiner-skolen