Design og arkitektur som kernefag på HF

Alle fotos af Lone Catharina Reese. En HF-uddannelse efter steinerpædagogiske principper, uden karakterer og eksaminer blev en mulighed i Danmark i 2016, da den nye gymnasielov1 blev vedtaget. Fem Rudolf Steinerskoler i Danmark besluttede at lave »SteinerHF«, og i august 2018 begyndte de første 1. HF-klasser med en udvidet fagpakke, som giver adgang til alle videregående uddannelser. På Rudolf Steiner-skolen

Danning i en småbarnsavdeling

Danning handler om å utvikle vår unike autonome individualitet, samtidig som vi fremstår som moralske og sosialt ansvarlige samfunnsborgere. Schiller skriver et sted at danning er når helhetens vilje kommer til uttrykk i det enkelte menneskes natur. Vår individualitet oppstår ikke utenfor eller uavhengig av omgivelsene, men i livlig samspill med dem. Jeg vil gi et kort innblikk i hvordan

Hage- og naturbruk – tverrfaglig prosjekt gjennom skoleåret

I hagen og naturen kan man gjøre seg erfaringer som berører en på en måte man vanskelig vil kunne oppnå gjennom ren klasseromsundervisning. Jeg ville se hvordan arbeid i og oppmerksomhet rundt hagen kunne bidra til at undervisningsstoffet som møter elevene i 6. klasse i større grad er i tråd med de grønne kompetansemålene i læreplanen. Samtidig ville jeg undersøke

Himmelbroen og den utsmykkede veggen

Kunstlærer Stephanie Nordrum har vært initiativtaker og primus motor for et stort kunstprosjekt ved Rudolf Steinerskolen i Oslo. Arbeidet involverte alle skolens elever og foregikk over en periode på seks år. Nå er prosjektet fullført, og det ferdige kunstverket gir et glimt inn i mange av de steiner­pedagogiske temaene og ideene som ligger til grunn for undervisningen og aktiviteten ved

Bli en bievenn du og!

Denne våren fortsetter steinerskolene å markere 100- årsjubileet for den første Waldorf skolen. Feiringene har vært mange og varierte over hele verden under det samlende slagordet WALDORF 100 – Learn to change the world. Det å bidra til endring i verden er et sentralt mål i feiringen og ikke minst i steinerpedagogikken; vi vil noe med skolene våre!

Ny læreplan høsten 2020

I 2006 ble nye læreplaner implementert i den offentlige norske skolen. Planen fikk navnet Kunnskapsløftet (LK06) og representerte et brudd på tidligere læreplantradisjoner gjennom å skifte fokuset fra opplæringens danningsperspektiver, innhold og arbeidsmåter til å legge hovedvekten på elevenes læring. Steinerskolene ble pålagt å revidere sine læreplaner etter samme struktur og måtte sette inn kompetansemål for alle fag. Nå har

Steinerskolen i Bergen – gratulerer med 90 år!

Rudolf Steinerskolen i Bergen startet i 1929, bare ti år etter den første skolen i Tyskland, og er dermed blant de eldste steinerskolene i verden. Skolen er en kombinert barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Skolen feiret bursdagen med en storslagen forestilling og fest i Grieghallen 20. oktober 2019. Det var utstilling av elevarbeider, foredrag, musikalske og kunstneriske innslag hele dagen,