Jeg er «Jeg er»

«Kari vil ha mat», «Per vil drikke». Slik omtaler de små barna seg selv. De ser liksom seg selv fra periferien og inn mot en kjerne som de observerer som seg selv. Etter treårsalderen snur dette verdensbildet, og de oppfatter seg selv som kjernen, og verden der ute. «Jeg vil ha mat», «Jeg vil ha drikke». Dette er et kjempesteg i