Det koker i skolen

Antall voldshendelser i Osloskolen er femdoblet siden 2015. Mengden barn som av ulike årsaker ikke kommer seg til klasserommet, er også stigende. Vi kaller det «skolevegring». Skolevegring betraktes ikke som noen diagnose, men snarere som et symptom. Og et symptom på noe er det jo saktens. Jeg har aldri vært komfortabel med begrepet. For meg høres det ut som et

Kunnskap i sammenheng

Skolen må på en eller annen måte erstatte den kunnskapsarenaen moderniteten har tatt fra oss. Arenaen som har gått tapt med teknologien, og som kan gjøre kroppen overflødig, sansene unyttige og tenkningen automatisert. Skolen må finne nye virkeområder for kunnskapstilegnelse. Men hva må til? Steinerpedagogikken er over 100 år gammel. Den norske skoletradisjonen, der skolen ble et lovfestet tilbud for

Litteraturfestival

De siste to årene har vi på Steinerskolen i Hurum startet januar med litteraturfestival. Vi ønsker å gi elevene smakebiter på ulik litteratur og motivere til lesing. Festivalen går over to dager i alle fagtimer etter lunsj, noen klasser bruker også hovedfag. Litteraturfestivalen er ment som en kikkstart til videre arbeid rundt litteratur i de forskjellige klassene.  Til ære for