Utgivelser

Om sommerfugle – det flygtige og det evige

Sommerfuglene, med deres skønhed og særlige livscyklus, er udgangspunktet for et af de mest betydningsfulde og imponerende danske digterværker fra slutningen af 1900-tallet: Inger Christensens Sommerfugledalen fra 1991. Værket består af 15 sonetter udformet som en såkaldt sonetkrans, og det bringer læseren med ind i både sommerfuglenes og vor egen forunderlige, men også komplekse verden. En sonet er et digt…

Les mer

Når marsmænd studerer myrer

Både i antal, vægt og udviklingstrin kan myren sagtens måle sig med mennesket. Selvom det ikke er let at opgøre antallet af mennesker og myrer, løber myrerne faktisk med en sikker sejr, hvis vi sammenligner: Der findes omkring 10–100 milliarder milliarder myrer, og de ville være en klar vinder, selvom vi måske skulle have talt forkert med en faktor 100…

Les mer

Når jeg-et vokser ut av vi-et

Et blikk på identitetsutvikling i tidlig barndom I løpet av 2014 og 2015 gjorde jeg et omfattende feltarbeid i to småbarnsavdelinger. Det endte i en doktorgradshandling som ble forsvart 19. januar i år ved Universitetet i Agder. Avhand­lingen ble en undersøkelse av hva kroppene, lydene og tingene i rommet betydde for barnas mulighet for å kunne utvikle sin identitet og…

Les mer

Staten omkring os

Platon Nogle af de mest basale og fundamentale faktorer, der påvirker vores liv og vores identitet, er varetaget af den stat, vi lever i. Statens regler og love, der afgør, hvad vi må og ikke må, afspejler sig i borgerens billede af, hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt i livet. I min årsopgave »Fra Platon til den…

Les mer

Tavlens magi

Hvordan kan man bruke tavlen i klasserommet? Hva er egentlig poenget med tavlebilder? Her har jeg valgt et knippe eksempler fra mine to og et halvt år som klasselærer. Jeg vil fortelle hvilke tanker og erfaringer jeg har gjort meg rundt tavlens funksjon i klasselivet. Jeg håper det kan være til inspirasjon.

Et eksperiment med barn?

Det hadde begynt å snø, og jeg gikk til skolen fra bussholdeplassen. På veien gikk jeg forbi en barneskole hvor skoledagen for de minste akkurat skulle begynne. Det fikk meg til å tenke tilbake på min egen opplevelse som førsteklassing i den offentlige skolen. Minnene er svake, men jeg husker hvordan jeg følte meg umotivert. Hvordan skolen var det siste…

Les mer

Hadrian og Antinous

I 7. klasse hører elevene om Romerrikets storhetstid og et utvalg av biografier og fortellinger. Som steinerskolelærer opplever jeg en stor frihet i forhold til å finne de fortellingene som gir både god historisk innsikt, men som også inspirerer akkurat min klasse og som åpner for samtaler. Jeg har valgt å fortelle om Hadrian og hans store kjærlighet Antinous. Disse…

Les mer

Har steinerpedagogikken blikk for kjønn?

Allerede ved fødselen kastes vi inn i kulturelle prosesser som former kjønnsroller, påvirker kjønnsidentitet og virker sterkt inn bl.a. på vår selvfølelse og tro på hvilke muligheter og begrensninger vi har i verden. Hvordan er barnehagen og skolen relevant i denne sammenheng, og i hvilken grad preges steinerpedagogikken av kjønnsnormer? Dette er spørsmål jeg har stilt meg i møte med…

Les mer