Meningsløs testing

Skole handler om å oppøve mange flere ferdigheter enn de som kan måles. Steinerskolene velger fordypning og langsom progresjon. Våre lærere har stor frihet til å tilpasse undervisningen til sin gruppe, og eleven får utvikle sin kunnskap og kreativitet for å oppleve mestringsfølelse, lærelyst og å ta initiativ. Standardiserte prøver frem­mer ikke noe av dette.

Førstehåndserfaring

Hva ville vi visst om verden om vi bare opplevde den gjennom øynene? Hvordan kunne vi vite om det vi så var mykt, lett eller kaldt? Kunne noen ha fortalt oss hvordan en ru overflate kjennes mot huden? Nei, først gjennom berøring får vi en dypere kunnskap om materialene vi omgir oss med. Gjennom hånden lærer vi dem å kjenne.

Håndens intelligens

Hvis mennesket var skapt uten hender, ville historien sett helt annerledes ut. Ja, det ville ikke ha vært noen historie. Fortiden ville bare forsvunnet. Vi ville ikke hatt noen felles historie om menneskets utvikling og kultur. Det er håndens fortjeneste at vi har dette; hånden som er til stede i hvert øyeblikk i livet.

Leder

Kjære leser, Hender er intelligente. De kan snakke, skrive, illustrere, forme, skape, gi noen en hånd… – men det må læres. Anstrengelse, konsentrasjon, tålmodighet og tid må til. Steiner kaller det viljen. Denne kroppslige, tause kunnskapen som må øves frem. Man kan ikke få et godt håndlag med noe gjennom museklikk. Vi kan ikke lese oss til grønne fingre. Eller

Kalligrafi

Gi alle elevene en sjanse til å utvikle en håndskrift de føler seg komfortable med. En håndskrift som fungerer i det daglige og som er leselig. En skrift som kan utvikle seg i takt med at man vokser opp og forandrer seg. Aksepter at ikke alle skriver like pent, men ikke slutt å øve skrift, og ikke ta motet fra

Ferdighetsprøver og Pisa

– har Rudolf Steiner fortsatt noe å si til vår skole? Ved årsskiftet 1918/19, like etter at verdenskrigens råskap var stilnet av – mens man fortsatt forhandler om Europas, ja – verdens, fremtid – holder Rudolf Steiner en foredragsrekke hvor han blant annet belyser menneskehetens videre forhold til tenkningen og åndsvitenskapen (note 1).

Å snakke med hendene

Da jeg begynte å lære tegnspråk, oppdaget jeg at det gikk veldig lett. Mange av de andre på kurset strevet mye mer enn jeg. Det falt meg helt naturlig å speilvende, åpne opp og bruke kroppen og sende ut visuell kommunikasjon. Det mener jeg er steinerskolens fortjeneste. Der har jeg speilvendt gjennom formtegning fra jeg var liten, gjort eurytmi og

Tresløydens allsidighet

I Steinerskolen har kunst- og håndverksbaserte fag god plass. Elevene får en kontinuitet i faget. Utholdenheten blir øvet på de lange oppgavene, og eleven får tid til å gå i dybden og lage et gjennomarbeidet produkt. Kompetanse­målene er mange. Noen er mer spesifikke enn andre, men er for det meste av generell karakter. Dette gir læreren handlingsfrihet til å utforme