Former tanken

Selv tegning av den enkleste form innebærer et rikt sett av forestillinger og tankeprosesser. Å tegne et åttetall, ikke som tall, men som form, – stort, fint og nøyaktig, på et blankt ark, eller en tavle innebærer utfordringer på flere plan. På Steinerskolen øves formtegning på barneskolen, fra den første rette strek og krumme linje til mer og mer avanserte

Kan man tænke det uendelige?– og er det uendelige det samme som «så længe vi orker?»

Vi er i 2. videregående på Oslo By Steinerskole. Vi skal have periodeundervisning med hovedtemaet differentialregning, som er en vigtig disciplin med bred anvendelse indenfor både naturfag og samfundsfag. Det, som er det centrale i differentialregning er, at man lærer at regne med størrelser, som er uendeligt små. Disse størrelser er altså ikke en tusindedel eller en milliontedel eller en

Vi dokumenterer evnen til kreativ tænkning

De engelske, finske, norske og danske forbund af Steinerskoler arbejder sammen i et treårigt EUprojekt om udvikling og anerkendelse af færdigheder i kreativ tænkning Vores almindelige uddannelsessystem er bygget op om alt det, der er målbart, og det vi i øjeblikket interesserer os for at måle. Mange elever tilegner sig imidlertid færdigheder, der ikke bliver hverken målt eller dokumenteret –

PROGRAMMERING – en kreativ prosess

I dagens samfunn er stadig flere prosesser programmerte, og teknologien vi forholder oss til, er kodet til å respondere på våre handlinger. Jeg har introdusert mine elever for programmering via tre programmer i IKT-undervisningen på ungdomstrinnet. Jeg er helt sikker på at det er lurt å investere tid og åpne for en dypere forståelse for hvordan programmering foregår. Ved å

Som i fengslene

Siden vi nå har klart å få fangene i fengslene til å tilvirke produkter som betyr noe der ute i den vanlige verden, så kan jeg ikke forstå at våre elever ikke skulle kunne produsere varer i skoleverkstedene som kan benyttes i livet utenfor skolen. Rudolf Steiner (note 1) Grunnleggeren av Steinerskolene var neppe av den oppfatning at skoler skulle organiseres

Kampen for kreativiteten

Kreativitet er en grunnleggende menneskelig ferdighet som alle fødes med – og som er nøkkelen til suksess, uansett hva du ønsker å drive med. Kreativitet er ikke begrenset til noe bare kunstnere og reklamefolk forstår seg på, det er en allment menneskelig evne og må verdsettes og vektlegges som sentralt for menneskehetens utvikling – intet mindre.

For hårets skyld

Nylig så jeg en frisørsalong, og det vet jeg fordi det sto skrevet på døra at det var det den var. Det må sies å være en nyttig informasjon for den uklipte. Denne frisørsalongen ville derimot gå mer i dybden og tilføyde, med noe mindre bokstaver: «for hårets skyld». Dermed var det klart at hvis du gikk inn den døren,

Lærelyst og kunnskap

I skoleåret 2014/15 hadde jeg det privilegium å være student igjen. Etter 18 år som lærer satt jeg selv på skolebenken. Jeg skulle lære naturfag; fysikk, kjemi, biologi, geologi, botanikk og zoologi. Emner jeg interesserer meg for, som jeg har undervist i, men som jeg ønsket å få større kunnskap om. Spent og forventningsfull møtte jeg opp til den første