Abonner

Tidsskriftet Steinerbladet er for deg som ønsker å vite mer om steinerpedagogikk, om barndom og oppvekst, og om kulturelle og aktuelle samfunnsspørsmål som opptar foreldre og pedagoger. Gjennom intervjuer, reportasjer og fagartikler gir tidsskriftet Steinerbladet et innblikk i steinerpedagogikkens bakgrunn, teori og praksisfelt.

Tidsskriftet utkommer fire ganger i året. Et årsabonnement koster 250 NOK/ 205 DKK, fritt tilsendt. Enkeltnummer koster 60 NOK,- pluss porto. 

Her kan du bla i et av våre tidligere nummer, trykk på bildet:

Skjermbilde 2017-09-27 kl. 12.40.29

Tilgang på tidligere artikler

Artikler som er publisert etter 2012 ligger tilgjengelig på våre hjemmesider. Det publiseres et utvalg artikler fra det nyeste nummeret og et år etter utgivelse frigis hele nummeret. Til ansatte ved steinerpedagogiske institusjoner gis det tilgang til artikkelregisteret. Passord sendes til institusjonen. Du logger inn på fanen øverst til høyre; arkiv.

Annonser i tidsskriftet

Vi har et lite utvalg annonser i hvert nummer. Stillingsutlysninger, invitasjon til kurs/samlinger og annonser kan sendes til redaksjon@steinerbladet.no eller redaktion@steinerbladet.dk . Våre annonsepriser er: helside 5000 kr, halvside 2500 kr, kvartside 1250 kr. Det er mulig å få rabatt ved kjøp av flere annonser. Frist for å sende inn annonser er de samme som for artikler.

Frister for 2023 er: 1/23 – 4. januar, 2/23 – 18. mars, 3/23 – 4. august, 4/23 – 9. oktober. 

Vi kan hjelpe til med utforming av annonser mot et honorar.