Agnes Vevle Tvinnereim, Bærekraftige Liv

Teksten ble første gang publisert på nettidsskriftet Pan, harvestmagazine.no/pan