Ann-Kristin Flo

Steinerskolelærer og daglig leder ved Hurdal Steinerskole.

Et godt ordforråd i 1. klasse gir god lese­forståelse senere

Jeg får ofte spørsmål om hva steinerpedagogikk er, og hvorfor man bør velge steinerskolen. Utfra mitt hjerte er det minst hundre svar på dette spørsmålet, men når jeg må trekke frem den kortfattede versjonen, starter jeg oftest med å vise til førsteklasse. Jeg forteller hvor mye jeg brenner for frileken, bevegelse og tryggheten våre førsteklassinger får. Disse store linjene er