Anne-Marit Bårdseth

Eurytmipedagog ved Steiner­skolen på Hedemarken. Videreutdannet til sosialeurytmist ved Sekem Academy, Kairo (2005). Masteroppgave ved Steinerhøyskolen (2016): Hva er vitsen med eurytmi på ungdomstrinnet?

Oppmerksomt nærvær i eurytmifaget

Oppmerksomt nærvær øves i dag over hele verden. Mindfulnessbaserte programmer finnes i barnehager, skoler og i universitetsutdanninger innenfor medisin- og psykologistudier, for å nevne noen. Målet kan være å takle stress, øke arbeidseffektiviteten eller rett og slett å komme i dypere kontakt med ens eget vesen gjennom kropp, pust, følelser, tankestrøm og bevissthet. Et seminar om «Oppmerksomt nærvær i Steinerpedagogikken»…

Les mer