Arne Øgaard

Arne Øgaard realfagslærer på Steinerskolen i Moss, videregående trinn og norsk redaktør i Pengevirke. Han har blant mye annet skrevet boka «Mennesket er usynlig – mitt møte med antroposofien».

Hvem er det som kjeder seg?

Om faktorer som forårsaker kjedsomhet blant noen elever på videregående. Det begynner å bli noen år siden jeg gikk på skolen, og i erindringen fremstår det hverken som spesielt kjedelig eller det motsatte. Det var snarere en slags obligatorisk ikke-tilstand. Livet foregikk utenom skoletid, og det kunne være både kjedelig og morsomt. Ble det for kjedelig, fant vi alltid på

Nytte eller menneskelig utvikling?

Hva skal vi med skolen? Utdanne de fagfolkene vi tror vi trenger i morgen, de menneskene som kan utforme fremtidens samfunn, eller begge deler? Det er utvilsomt viktig å beherske digital kompetanse i fremtidens samfunn, men må vi av den grunn innføre iPader i barnehagen? Hvis vi skal hevde oss i den globale, økonomiske konkurransen, trenger vi utvilsomt kreative ingeniører.

Ungdom som faller utenfor

Mediene påminner oss regelmessig om ungdom som faller ut av videregående skole, ungdom som står i fare for aldri å komme inn i arbeidslivet. Det største frafallet er på de yrkesfaglige studieretningene. Politikerens vanligste svar er at vi må minske teoriundervisningen på disse linjene. Dette kan utvilsomt være godt for noen, og også for den yrkesfaglige kvaliteten, men det er