Astrid Bjønness

Astrid Bjønness, hovedfag russisk fra Universitetet i Oslo, mangeårig lærer i språk og historie på videregående trinn, Steinerskolen i Vestfold.

På jobb med leger uten grenser

John Ingram hadde hørt om Leger uten grenser siden han var liten. Etter avsluttet Steinerskole og et opphold på seks år i USA, der han tok en bachelor i spesialpedagogikk, var han klar for noe annet. Han ville undersøke hvordan Leger uten grenser arbeider. Det skulle være et informasjonsmøte i Oslo, men han var fortsatt i USA, så han sendte

Årsoppgavensom modningsprosess

Som lærer opplever jeg at årsoppgavene har forandret seg noe i løpet av de siste 35 årene; de store praktiske løsningene har skrumpet inn, og de samfunnsmessige spørsmålene er for tiden mer fremtredende. Men selve prosessen gjennom et helt år, hva elevene går igjennom i forhold til sin egen utholdenhet, innsikt og utvikling er den samme.

Et glimt bak fasadene

På bedriftsbesøk i 2. videregående Selv om det ikke er mye industri igjen i Norge, er det ganske overraskende hvor mange bedrifter det er i vår nær­het. Vi kjører forbi bygninger vi har sett hele livet, men vi vet ikke hva som foregår bak fasaden. Det forsøker vi å gjøre noe med i 2. vg. i samfunnsfagsperioden om økonomi og

Å snakke med hendene

Da jeg begynte å lære tegnspråk, oppdaget jeg at det gikk veldig lett. Mange av de andre på kurset strevet mye mer enn jeg. Det falt meg helt naturlig å speilvende, åpne opp og bruke kroppen og sende ut visuell kommunikasjon. Det mener jeg er steinerskolens fortjeneste. Der har jeg speilvendt gjennom formtegning fra jeg var liten, gjort eurytmi og

Det første blikk

Sommeren 2014 kunne man lese på nrk nyheter om fødeavdelingen på Sykehuset i Vestfold om mobilen på fødestua. Seksjonsleder for barsels- og fødeavdelingen Irene Jensen sier: «…den første tiden sammen med barnet er viktig og verdifullt, og at mobilbruken kan forstyrre disse øyeblikkene.» (nrk.no/vestfold/ 22.07.14)