Audrey Van Der Meer

hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU i Trondheim, professor II i utviklingspsykologi ved UiT i Tromsø og Ruud van der Weel, hjerneforsker og professor i kognitiv psykologi ved NTNU i Trondheim

Pennens potensiale for læring

Mennesket er evolusjonært utviklet for å bruke kroppen og sansene, og hjernen vår er bygd deretter med store områder dedikert til sansing, sensorisk integrering og kontroll av bevegelser. Tegning og tastaturtrykking har forskjellig motorikk, og hjernen reagerer derfor ulikt på dem. Tegning stimulerer sansene og motorikken bedre. Når du tegner eller skriver for hånd gjør du mange forskjellige intrikate håndbevegelser,