Bente Edlund

Underviser i spesialpedagogikk ved Steinerhøyskolen og bidro til oppstart av høyskolens bachelorstudium i sosial­pedagogikk i 2012. Doktorgrad i spesial­pedagogikk.

For mennesker med spesielle behov

I 2008 leverte Bente Edlund doktorgradsavhandlingen Forpliktende idealisme under skiftende betingelser. Antroposofiske tiltak for utviklingshemmede 1924–1990, senere gitt ut som bok under tittelen Kulturøyer (2011). I denne artikkelen gjør hun rede for noen av funnene hun gjorde i undersøkelsen og hvordan dette har fått betydning for utviklingen av et nytt bachelorprogram i sosial­pedagogikk ved Steinerhøyskolen.