Dag Øystein Nome

Førsteamanuensis i pedagogikk ved UiA og foreleser ved Steinerhøyskolen.

Når jeg-et vokser ut av vi-et

Et blikk på identitetsutvikling i tidlig barndom I løpet av 2014 og 2015 gjorde jeg et omfattende feltarbeid i to småbarnsavdelinger. Det endte i en doktorgradshandling som ble forsvart 19. januar i år ved Universitetet i Agder. Avhand­lingen ble en undersøkelse av hva kroppene, lydene og tingene i rommet betydde for barnas mulighet for å kunne utvikle sin identitet og