David Brierly

Har jobbet med pedagogikk i over 40 år, som lærer, foreleser, forsker og forfatter. Han er første­lektor ved Steinerhøy­skolen og er en ettertraktet foredragsholder internasjonalt.

Kreativitetens gåte

I dag møter vi ordet «kreativitet» overalt. Det er blitt til en klisje strippet for et klart innhold. Politikere, forretningsfolk, psykologer og pedagoger er enige om at kreativitet er viktig for samfunnsutviklingen, men samtidig mangler det klare idéer om hvordan kreativitet kan utvikles i skoler, universiteter og på arbeidsplassen. Fremtidens pedagogiske spørsmål handler om hvordan vi kan fremme og øve

Håndens intelligens

Hvis mennesket var skapt uten hender, ville historien sett helt annerledes ut. Ja, det ville ikke ha vært noen historie. Fortiden ville bare forsvunnet. Vi ville ikke hatt noen felles historie om menneskets utvikling og kultur. Det er håndens fortjeneste at vi har dette; hånden som er til stede i hvert øyeblikk i livet.