Erik Greger Marstrander

Pensjonert steinerskole­­lærer, nå forfatter og foredragsholder.