Eva Johanne Westlund

Eventyrbrua Steinerbarnehage

Barnehagen og boka

Det er ulike tradisjoner rundt bruk av billedbøker i steiner­barnehager. I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i at de ansatte i barnehagen har blitt enige om at billedbøker hører hjemme i barnehagen, og at de ønsker et faglig løft når det kommer til barnelitteratur. Det er absolutt mulig å lese billedbøker uten å hverken ha et læringsfokus eller ødelegge for