Fanny Parrow Knill

Utøver og lærer i språk­forming og fortelling

Tillit til ordene

En gang var ordet og det det nevner ett. Språket hadde en skapende kraft som manifesterte virkeligheten. Barna ble fortalt at de ikke måtte nevne bjørnen og ulven ved sine rette navn. Det betyr ulykke, fikk de høre. Det var ikke snakk om vage fornemmelser og assossiasjoner; nei, det var en helt konkret og livsnær opplevelse av at å si

Resitasjon

Hva det egentlig innebærer å bruke stemmen og språket til å uttrykke seg, er noe vi kanskje ikke tenker så mye over i det daglige. Språket og stemmen blir, etter hvert som de mestres, nærmest til en del av kroppen. Veien fra tanke til tale blir kortere og kortere. Og godt er det. Tenk om vi hele tiden bevisst måtte