Gottfried S. Fjeldså

Steinerskolelærer med hovedvekt på IKT. Arbeider ved Steinerskolen i Stavanger og i Steinerskoleforbundet.

Læringens mange fasetter

I den såkalte «Kvalitetsreformen» ble høyere utdanning effektivisert. Studentene skulle bli like kloke på fem år som på tidligere seks eller syv år. «Dette forutsetter […] at en ser bort fra betydningen av faglig og menneskelig modning i studietida, særlig med tanke på evnen til å gjennomføre et selvstendig stykke forskning til slutt.» Formen studiene nå er organisert i, omtales

Som i fengslene

Siden vi nå har klart å få fangene i fengslene til å tilvirke produkter som betyr noe der ute i den vanlige verden, så kan jeg ikke forstå at våre elever ikke skulle kunne produsere varer i skoleverkstedene som kan benyttes i livet utenfor skolen. Rudolf Steiner (note 1) Grunnleggeren av Steinerskolene var neppe av den oppfatning at skoler skulle organiseres