Gudrun Sanden

Eurytmist, foredragsholder og leder for «Eurytmiutdanning Norge», en nystartet praktisk-pedagogisk eurytmiutdanning.

Hvor er eurytmien om 100 år?

Da utføres det gledefylt og helsefremmende bevegelse i alle kriker og kroker, på alle gatehjørner og torg! Setningen er inspirert av dikteren Edith Södergran som begeistret utbrøt; at i løpet av kort tid, ville hver spurv kvitre og synge om innholdet av arbeidet og tankene til Rudolf Steiner. Ja, så helt feil tok hun ikke. Antallet steinerskoler vokser over hele