Gunhild Abelsnes

Lektor i norsk ved Steinerskolen i Stavanger, videregående trinn.

Klasserommet som lesesirkel

I ein mykje delt kommentar i Stavanger Aftenblad 7. januar 2023 uttrykte nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre bekymring for barn og unges evne til å lesa lengre tekstar, og tok til orde for meir lystlesing som eit botemiddel. Dette førte til ein lengre debatt med mange kloke innlegg frå norsklærarar og andre som er opptekne av ungdom og lesing. Denne teksten er ein