Hanne Leth Andersen

Rektor Roskilde Universitet, professor i universitets­pædagogik.

Kompetencer til en ny tid

Hvilke kompetencer skal uddannelsessystemet understøtte og udvikle hos de kommende generationer? Hvad kan vi gøre, for at det sker – og er der noget, vi skal stoppe med at gøre, for at det sker? Der er ikke tvivl i mange sind, når der tales om fremtidens eller det 21. århundredes kompetencer: De unge skal udvikle personlige og sociale kompetencer, kritisk-analytisk