Hanne Weisser

Musikklærer ved Steinerskolen i Oslo, forfatter av boken «Folkevisenes fortellinger» og sangboken «Følgesvenner».

Muntlighetens muligheter

Det er en kunst å fortelle og en kunst å velge rett tid for fortellingene. Når de berører og engasjerer på et dypere plan, kan det bli en erfaring av eksistensiell betydning som åpner opp for nye livsområder. Dette ligger til grunn for steinerskolens læreplan, der elevenes utvikling fra barn til ungdom til nesten voksen blir sammenstilt med fortellinger og

Sangen som følgesvenn

Inn i middelalderen med «Draumkvedet» I de første skoleårene er sangen integrert i dagens, ukens og årets mange ritualer, små sanger som samler, gleder og skaper tilhørighet. Senere kommer sanger som hver og en er en liten fortelling – om bonden som pløyer og sår, fiskeren som setter livet på spill i storm og uvær, gjeteren med saueflokken på vidda.