Helene Jenssen

Det er mye diskusjon rundt håndskriftfor tiden, både i media og i skole-Norge. Det siste året har Helene Jenssen uttalt seg om verdien av håndskrift både på TV2s God morgen Norge, P1s Norgesglasset og i Aftenposten, og hun har laget skriftopp­læringshefter for Kunnskaps­forlaget. Hun får stadig henvendelser fra folk som er interessert i kalligrafikurs og opplever en økende interesse for å skrive for hånd.Helene Jenssen er kalligraf og bokbinder, hun er linjeleder for kunstlinjen og lærer i skrift, kalligrafi, skrifthistorie, typografi og grafisk design, Oslo By Steinerskole.

Kalligrafi

Gi alle elevene en sjanse til å utvikle en håndskrift de føler seg komfortable med. En håndskrift som fungerer i det daglige og som er leselig. En skrift som kan utvikle seg i takt med at man vokser opp og forandrer seg. Aksepter at ikke alle skriver like pent, men ikke slutt å øve skrift, og ikke ta motet fra