Henrik Holm

Professor i filosofi og forskning­s­leder ved Steinerhøyskolen i Oslo. Doktorgrad i filosofi ved Teknisk Universitet Dresden og doktorgrad i musikk ved Norges musikkhøgskole.

Steinerpedagogikk som estetisk livsanskuelse. En visjon.

Det finnes gode grunner for å betegne steinerpedagogikken som en estetisk livsanskuelse. Helt fra barna er små, inngår estetiske opplevelser og arbeidsmåter som helt naturlige elementer i barnas utvikling og modningsprosess. Vil man forstå steinerpedagogikk, er det ikke dumt å oppsøke den der den er best, og det er etter min mening der, hvor kunstneriske uttrykk og estetiske erfaringer får