Henrik Thaulow

Henrik Thaulow, klasselærer og kunst- og håndverkslærer, Steinerskolen på Ringerike siden 1991. Pedagogisk rådgiver for grunnskolen i Steinerskole­forbundet. Mastergrad i steinerpedagogikk og høyskolelektor ved Steinerhøyskolen.

Fra strikking til koding

«Hvis du har hatt erfaringen av å binde en bok, strikke en sokk eller spille blokkfløyte, da får du en opplevelse av at du kan bygge et romskip eller lære et dataprogram du aldri har vært borti. Det er ikke selvhevdelse, bare en stille tillit. Det finnes ikke noe du ikke kan mestre …» Peter Nitze, tidligere steinerskoleelev. Etter å ha

Alle kan tegne

«Å kunne tegne, det er ikke noe for meg. I tillegg være skapende med tegning – helt klart ikke noe jeg kan klare.» Dette kjenner de fleste av oss seg igjen i. Bente Fønnebø har skrevet en bok som viser nettopp det motsatte. Tegning er for alle, for barn og for voksne. Det kommer an på hva vi mener med

Levende linjer

I naturen finner vi former og mønstre over alt. De er en følge av formprinsipper i levende organismer. I naturens uendelig mangfold av geometriske tendenser, rytmiske mønstre, bevegelser og andre prinsipper for form, kan det være lettest å få øye på disse i planteverdenen. Formens intensjoner blir ikke alltid perfekte i møte med virkelighetens kompleksitet og tilfeldighet, og vi må

Former tanken

Selv tegning av den enkleste form innebærer et rikt sett av forestillinger og tankeprosesser. Å tegne et åttetall, ikke som tall, men som form, – stort, fint og nøyaktig, på et blankt ark, eller en tavle innebærer utfordringer på flere plan. På Steinerskolen øves formtegning på barneskolen, fra den første rette strek og krumme linje til mer og mer avanserte

Førstehåndserfaring

Hva ville vi visst om verden om vi bare opplevde den gjennom øynene? Hvordan kunne vi vite om det vi så var mykt, lett eller kaldt? Kunne noen ha fortalt oss hvordan en ru overflate kjennes mot huden? Nei, først gjennom berøring får vi en dypere kunnskap om materialene vi omgir oss med. Gjennom hånden lærer vi dem å kjenne.