Intervju Med Dagny Ringheim Av Ninon Onarheim

Ny læreplan høsten 2020

I 2006 ble nye læreplaner implementert i den offentlige norske skolen. Planen fikk navnet Kunnskapsløftet (LK06) og representerte et brudd på tidligere læreplantradisjoner gjennom å skifte fokuset fra opplæringens danningsperspektiver, innhold og arbeidsmåter til å legge hovedvekten på elevenes læring. Steinerskolene ble pålagt å revidere sine læreplaner etter samme struktur og måtte sette inn kompetansemål for alle fag. Nå har