Jørgen Lunde

tidligere steinerskolelærer ved Steinerskolen i Bergen.

Steinerskolen i Bergen – gratulerer med 90 år!

Rudolf Steinerskolen i Bergen startet i 1929, bare ti år etter den første skolen i Tyskland, og er dermed blant de eldste steinerskolene i verden. Skolen er en kombinert barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Skolen feiret bursdagen med en storslagen forestilling og fest i Grieghallen 20. oktober 2019. Det var utstilling av elevarbeider, foredrag, musikalske og kunstneriske innslag hele dagen,

Botanikk

I hele grunnskolen får elevene ukentlig erfaring med fagets mange elementer gjennom praktisk arbeid inne og ute, observasjoner og ekskursjoner. Den naturfagsundervisning som foregår i egne timer, representerer like mye en inderliggjøring av elevenes egne erfaringer som formidling av nytt lærestoff. Vekstverdenen er livskraftig, duftende og fargesprakende; et sant forvandlingens rike som utfolder seg gjennom årsløpet, og dette levende bildet