Johannes Holzhauer

Tidligere steinerskoleelev. Utdannet i filmregi ved Film­university Babelsberg, «Konrad Wolf» i Potsdam, og i pedagogikk og elevkunnskap ved Steinerhøyskolen. Jobber ved Steinerskolen i Stavanger.

Det å kunne se på egenhånd

Da jeg gikk på filmskolen hadde vi en kursrekke som het Wahrnehmungstheorie (sansningsteori). I et av de første seminarene skulle vi erindre de første femten minuttene av en film vi likte og tegne opp sekvensene vi husket for så å presentere disse til medstudentene. Jeg valgte begynnelsen av Tarkovskis Solaris, tegnet flittig og hengte opp mine erindringsbilder i seminarrommet. Etter