Kerstin Brüggemann

Lærer på Steinerskolen i Stavanger. Teksten er oversatt fra svensk av Barbara Lien.