Kjell Helge Johansen

M. Ed fra Rudolf Steiner University College og rektor ved Momo Waldorfskole.

Videregående steinerskoler for elever med behov for en tilrettelagt praktisk hverdag

De helsepedagogiske steinerskolene gir tilbud til ungdom som trenger en praktisk tilrettelagt hverdag i tillegg til ordinære teorifag. Jeg kaller det undervisning på «blå resept». Her skal fagene som kan styrke elevenes livskvalitet og selvbilde stå i sentrum. Følelsen av å kunne noe og mestre noe er helt grunnleggende kvaliteter som alle trenger, og her skreddersys hverdagen for elever som