Linda Jolly

Underviser lærerstudenter blant annet på
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) og er rådgiver og foredragsholder i en
rekke prosjekter i hele landet. Selverklært jordentusiast og kompostnerd.

Jorden vi arvet

Kurt Vonnegut: Den gode jord, vi kunne ha redda den, men vi var så forbanna late. Det skjer store forandringer innen bærekraftig jordbruk. Akkurat nå utvikles nye metoder som kan bidra til å redde menneskeheten fra utarmet jord, næringsfattig mat og kanskje også dempe klimaendringene. Og nøkkelen til det hele er levende matjord! «Vi kan bygge opp igjen jordkvaliteten ganske